Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym

Main Article Content

Zuzanna Czekaj

Abstrakt

Ryzyko pogodowe ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem pogodowym, przedsiębiorstwa mogą korzystać z pogodowych instrumentów pochodnych. W artykule podjęto próbę klasyfikacji podmiotów, które mogłyby wykorzystać w ramach procesu zarządzania ryzykiem pogodowym instrumenty pochodne, a szczególnie opcje pogodowe. Na wstępie przedstawiono istotę ryzyka pogodowego, formułując jego definicję oraz klasyfikując to zjawisko. Następnie dokonano wyszczególnienia tych podmiotów, na które pogoda wpływa w sposób istotny. Dalej zaprezentowano opcję pogodową, zaczynając od konstrukcji tego instrumentu, poprzez historię jego funkcjonowania na rynku światowym, a kończąc na refleksjach na temat możliwości zastosowania opcji pogodowych w polskich realiach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czekaj, Z. (2016). Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 217-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.17
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Blachowski, D. (2011), Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640 (Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 38).
 2. Brockett, P. Wang, M., Yang, C. (2005), Weather derivatives and weather risk management, Risk Management and Insurance Review 8(1).
 3. Burnecki, K., Kukla, G. (2001), Instrumenty finansowe a ryzyko pogodowe, Asekuracja&Re 10(57).
 4. Consus, Ciepło ubezpieczone – derywaty pogodowe dla elektrociepłowni, http://nowa-energia.com.pl/2010/03/30/cieplo-ubezpieczone-%E2%80%93-derywaty-pogodowe-dla-elektrocieplowni/ [dostęp: 24.12.2015].
 5. Groningen, J. (2012), Weather derivatives as a hedging tool for construction firms, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid-=129768 [dostęp: 24.12.2015].
 6. Harrod, M., Larsen, P.H., Lazo, J.K., Waldman D., Sensitivity of the U.S. Economy to Weather Variability, https://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2007/0105_0800_0201.pdf.
 7. Kania, J. (2014), Przyszłość polskiego węgla jako surowca energetycznego, www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/27973,-Przyszlosc-polskiego-wegla-jako-surowca-energetycznego.pdf [dostęp: 14.12.2015].
 8. Lazo, J.K. (2012), Economic of Weather, APEC Research Center of Typhoon and Society 2(4).
 9. Michalak, D. (2011), Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania ryzykiem pogodowym, Acta Innovations 1.
 10. Michalski, G., Kupczyk, J. (2011), Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, https://michalskig.wordpress.com/2011/11/12/weather-risk-and-firm-value-maximization-wplyw-ryzyka-pogodowe-go-na-finansowa-efektywnosc-przedsiebiorstwa/ [dostęp: 15.12.2015].
 11. Nicholls, M (2004), Confounding the forecasts, Environmental Finance 6(1).
 12. Pawłowski, J. (2013), Indeksy meteorologiczne a pogodowe instrumenty pochodne, [w:] Borys, G., Janusz, A. (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław: 192-200.
 13. Pawłowski, J. (2014), Zarządzanie ryzykiem pogodowym – przykład wykorzystania pogodowego instrumentu pochodnego przez producenta piwa w Polsce, [w:] Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław: 255-267.
 14. Pawłowski, J. (2014), Pogodowe instrumenty pochodne – możliwości zawarcia transakcji na przykładzie producentów wody butelkowej w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2(301), Łódź.
 15. Preś, J. (2007), Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.
 16. Prewysz-Kwitno, P. (2013), Giełdowe derywaty pogodowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 768 (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 63).
 17. Prus, K., Świerszcz, Ł. (2013), Pochodne instrumenty kredytowe, instrumenty pogodowe i katastroficzne, Prezentacja niepublikowana, Uniwersytet Warszawski.
 18. Stroiński, E. (2006), Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Finansów, Warszawa.
 19. Szopa, A. (2012), Właściwości ryzyka pogodowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Sectio H, vol. 46.
 20. Winiecki, S. (2010), Ile kosztuje deszcz? Wstęp do pogodowych instrumentów pochodnych, Equity Magazine 6 listopad 2010.
 21. Zając, P. (2012), Czy można zarabiać na pogodzie? Meteorolodzy na giełdę! http://analizy.investio.pl/czy-mozna-zarabiac-na-pogodzie-meteorolodzy-na-gielde/ [dostęp: 24.12.2015].