Z perspektywy czasu – opinie łodzian o kondycji demokracji

Main Article Content

Agnieszka Murawska

Abstrakt

Minęło ponad 25 lat budowania nowego systemu w Polsce. Jest to pretekst do podsumowań i odpowiedzi na pytanie badawcze: na jakim poziomie kształtuje się zadowolenie z funkcjonowania demokracji w naszym kraju? Do omawianych wymiarów kondycji demokracji zaliczono: funkcjonowanie demokracji, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie opieki zdrowotnej, szkolnictwa wszystkich szczebli oraz stan gospodarki.

Podstawę empiryczną prezentowanych danych stanowią wyniki reprezentatywnych badań ilościowych zebranych w ramach projektu „Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych” na próbie 700 dorosłych mieszkańców Łodzi. Projekt realizowany był ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2014, z kolei badania surveyowe przeprowadzono pod koniec 2012 i na początku 2013 r.

Wyniki badania potwierdzają niski poziom zadowolenia z kondycji funkcjonowania demokracji i jego poszczególnych komponentów. Cechą społeczno-demograficzną najbardziej różnicującą stosunek łodzian do demokracji okazał się wiek respondentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Murawska, A. (2016). Z perspektywy czasu – opinie łodzian o kondycji demokracji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 243-253. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.19
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Babbie, E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 2. Badora, B. (2014), Stosunek do demokracji i jego praktyczne konsekwencje, CBOS, Warszawa.
 3. Boguszewski, R. (2013), O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, CBOS, Warszawa.
 4. Cześnik, M. (2009), Partycypacja wyborcza Polaków, ISP, Warszawa.
 5. Grabowska, M. (2001), Partie i elektoraty, [w:] Grabowska, M., Szawiel, T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa: 164-216.
 6. Hipsz, N. (2014), Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej A.D., CBOS, Warszawa.
 7. Jasińska-Kania, A. (2014), Przemiany wartości Polaków, Instytut Idei 5: 49-55.
 8. Kolarska- Bobińska, L. (1998), Jakość polskiej demokracji [w:] Miklaszewska, J., (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Kraków: 15-22.
 9. Kowalczuk, K. (2014), Polacy o gospodarce wolnorynkowej, CBOS, Warszawa.
 10. Legutko, R. (1998), Problemy demokratycznej partycypacji, [w:] Miklaszewska, J. (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Kraków: 33-38.
 11. Markowski, R. (2014), Między szlachcicem a obywatelem, Instytut Idei 5: 26-31.
 12. Noelle, E. (1976), Reprezentatywne badania ankietowe. Wprowadzenie do metodologii. Wybór tekstów, OBOP i SP, Warszawa.
 13. Raciborski, J. (2009), Obywatel czasu transformacji- niespełnione nadzieje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72( 2): 397-421.
 14. Raciborski, J. (1991), Zachowania wyborcze Polaków w warunkach zmiany systemu politycznego, [w:] Raciborski, J. (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Scholar, Warszawa: 5-21.
 15. Wciórka, B. (2007), Społeczny wizerunek polskiej szkoły, CBOS, Warszawa.
 16. Witkowski, M. (2007), Polacy na tle innych społeczeństw europejskich. Wartości demokratyczne w potocznej świadomości, [w:] Wódz, K. (red.), Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku, Scholar, Warszawa: 64-79.