Professor, Minister, Judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, red. Ryszard Stemplowski, wstęp Witold Sobków

Main Article Content

Jan Sandorski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sandorski, J. (2016). Professor, Minister, Judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, red. Ryszard Stemplowski, wstęp Witold Sobków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 273-277. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.21
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA