Odwrót od polskiej racji stanu
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

autorytaryzm
Prawo i Sprawiedliwość
niepokój RE oraz UE o stan demokracji w Polsce
wizja UE jako związku suwerennych narodów
fiasko idei Międzymorza
pogorszenie stosunków z USA
ochłodzenie w relacjach z Ukrainą
zagrożenie dla polskiej racji stanu

Jak cytować

Kuźniar, R. (2016). Odwrót od polskiej racji stanu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 5–16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.1

Liczba wyświetleń: 241


Liczba pobrań: 318

Abstrakt

Autor artykuły dowodzi szkodliwości podporządkowania specyficznemu programowi polityki wewnętrznej interesów Polski w stosunkach zewnętrznych.

Polityka wewnętrzna rządy PiS polega na budowie państwa autorytarnego na fundamencie ideowym nacjonalizmu i populizmu. Doprowadziło to nieuchronnie do konfliktu Polski z jej europejskim otoczeniem, tzn. przede wszystkim z UE i jej głównymi państwami. Unia Europejska oraz Rada Europy mają obowiązek oraz instrumenty reagowania w sytuacjach zagrożenia dla demokracji w państwach członkowskich. Efektem tego konfliktu jest postępująca marginalizacja Polski w łonie Unii. Utrata pozycji w UE nie mogła być zrekompensowana budową Międzymorza, ponieważ ta idea jest od początku pozbawiona realizmu. Doszło także do pogorszenia relacji z USA ponieważ administracja B. Obamy jest uwrażliwiona na regres demokracji w Polsce, szczególnie gdy polega to na faktycznej eliminacji ustrojowej pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Obóz rządzący nie posiada również pozytywnej wizji stosunków z Europą Wschodnią. W sumie, jesteśmy świadkami szybkiego pogarszania się pozycji międzynarodowej Polski ze szkodą dla zdolności do realizacji jej interesów, ze szkodą dla racji stanu.

 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.1
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Chrabota, B. (2015), Zdewastowany TK to tylko początek walki o państwo, Rzeczpospolita, 23 grudnia 2015.

Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS, Raport Fundacji Batorego, maj 2016 autorstwa A. Balcera, P. Burasa, G. Gromadzkiego, E. Smolara.

Jendroszczyk, P. (2016), Polsko-niemiecka rocznica bez emocji, Rzeczpospolita, 16 czerwca 2016.

Kuźniar, R. (2016), Czy grozi nam noc kryształowa, Gazeta Wyborcza, 12 kwietnia 2016.

Kuźniar, R. (2016), Dyplomacja po sarmacku, Rzeczpospolita, 15 kwietnia 2016.

Mazur, K. (2016), Prezes i jego mistrz, Rzeczpospolita, z 30-31 stycznia 2016.

Osica, O. (2016), Polska nie jest wyspą, Tygodnik Powszechny, 3 lipca 2016.

Poland Drifts in the Wrong Direction. Editorial, International New York Times, 7 July 2016.

Radziwinowicz, W. (2016), Moskiewskie nadzieje na Polskę, Gazeta Wyborcza, 22 stycznia 2016.

Safjan, M. (2015), Prezydent wkroczył we władzę Trybunału, (rozmawiała E. Siedlecka), Gazeta Wyborcza, 23 listopada 2015.

Safjan, M. (2016), Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(1): 35-42.

Skubiszewski, K. (1997), Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa.

Stępień, J. (2015), To wygląda na zamach stanu, (rozmawiała A. Kublik), Gazeta Wyborcza, 20 listopada 2015.

Szczerski, K. (2015), Zapalimy polską latarnię (rozmawiał P. Wroński), Gazeta Wyborcza, 11 czerwca 2015.

Szczerski, K. (2016), Niemcy, nasz pierwszy partner, (rozmawiał J. Bielecki), Rzeczpospolita, 10 czerwca 2016.

Wolff-Powęska, A. (2016), Jak gardzą ludzie Kaczyńskiego, Gazeta Wyborcza, 16-17 stycznia 2016.

Wójcik, Ł. (2016), Emocje i iluzje rządzą polską polityką zagraniczną, Polityka, 27 stycznia 2016.

Zawadzki, M. (2016), Obama – Duda: pochwały i niepokój, Gazeta Wyborcza, 9-10 lipca 2016.

Zoll, A. (2015), Za chwilę będziemy żyli w państwie totalitarnym, (rozmawiała A. Kublik), Gazeta Wyborcza, 21-22 listopada 2015.