Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW
PDF

Słowa kluczowe

emisje akcji
IPO
rynek kapitałowy
manipulowanie zyskami
zarządzanie zyskami

Jak cytować

Lizińska, J., & Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 197–212. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15

Liczba wyświetleń: 263


Liczba pobrań: 453

Abstrakt

Badania prowadzone były dla spółek z sektora pozafinansowego dokonujących pierwszych ofert publicznych (initial public offering, IPO), na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2013. Celem była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji w Polsce zaobserwować można zjawisko zarządzania zyskami w okresach okołoemisyjnych.

Badania empiryczne dotyczyły zjawiska kształtowania wyniku typu materiałowego i przeprowadzono je, wykorzystując różnorodne podejścia i kilku modeli estymacji przesunięć międzyokresowych. Podjęto cztery grupy problemów badawczych – badano skłonność do przekraczania zysku zerowego, skłonność do przekraczania rentowności roku poprzedniego, manipulowanie zyskami poprzez dokonywanie nietypowych przesunięć międzyokresowych oraz konsekwencje manipulowania zyskami dla kolejnych okresów sprawozdawczych.

W roku debiutu giełdowego zaobserwowano relatywne zwiększenie poziomu nietypowych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals), czemu towarzyszyło nasilenie skłonności do wykazywania zysku przynajmniej na poziomie roku poprzedniego i skłonności do raportowania dodatniego wyniku finansowego. Konsekwencją nietypowych korekt w roku IPO było osłabienie rentowności w okresie bezpośrednio po debiucie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.15
PDF

Finansowanie

Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950)

Bibliografia

Aharony J., Lin C.J., Loeb M.P. (1993), Initial public offerings, accounting choices, and earnings management, Contemporary Accounting Research 10(1): 61-81.

Ahmad-Zaluki N.A., Campbell K., Goodacre A. (2011), Earnings management in Malaysian IPOs: the East Asian crisis, ownership control, and post-IPO performance, International Journal of Accounting 46(2): 111-137.

Ball R. (2001), Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosure, Brookings-Wharton papers on Financial Services 1: 127-169.

Ball R., Kothari S.P., Robin A. (2000), The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, Journal of Accounting and Economics 29(1): 1-51.

Ball R., Shivakumar L. (2008), Earnings quality at initial public offerings, Journal of Accounting and Economics 45(2): 324-349.

Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011), Earnings management in Polish companies, Comparative Economic Research 14(3): 137-150.

Burgstahler D., Dichev I. (1997), Earnings management to avoid earnings decreases and losses, Journal of Accounting and Economics 24(1): 99-126.

Cohen D., Zarowin P. (2010), Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings, Journal of Accounting and Economics 50(1): 2-19.

Cornanic A., Novak J. (2013), Signaling by underpricing the initial public offerings of primary listings in an emerging market, SSRN 2273470.

Czajor P., Michalak J., Waniak-Michalak H. (2014), Influence of economy growth on earnings quality of listed companies in poland, Social Sciences 82(4): 48-58.

DeAngelo L.E. (1986), Accounting numbers as market valuation substitutes: a study of management buyouts of public stockholders, Accounting Review: 400-420.

Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995), Detecting earnings management, Accounting Review: 193-225.

DeFond M.L., Jiambalvo J. (1994), Debt covenant violation and manipulation of accruals, Journal of Accounting and Economics 17(1): 145-176.

Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R. (1999), Earnings management to exceed thresholds, Journal of Business 72(1): 1-33.

DuCharme L.L., Malatesta P.H., Sefcik S.E. (2001), Earnings management: IPO valuation and subsequent performance, Journal of Accounting, Auditing & Finance 16(4): 369-396.

Friedlan J.M. (1994), Accounting choices of issuers of initial public offerings, Contemporary Accounting Research 11(1): 1-31.

Gajdka J. (2012), Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 51: 303-311.

Healy P. M. (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, Journal of Accounting and Economics 7(1): 85-107.

Healy P. M., The impact of bonus schemes on accounting choices, Dissertation 1983 University of Rochester, Rochester, NY, http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/48190/impactofbonussch00heal.pdf?sequence=1&origin=publication_detail (15.01.2016).

Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizons 13(4): 365-383.

Jones J. J.(1991), Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting Research: 193-228.

Jones J.J. (1991), Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting Research: 193-228.

Lizińska J., Czapiewski L. (2015), Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu 386: 112-125.

Lizińska J., Czapiewski L. (2015), Reassesing Polish IPO underpricing and underperformance, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1(310): 57-70.

Lizińska J., Czapiewski L. (2016), Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real?, [w:] The Essence and Measurement of Organizational Efficiency, Springer International Publishing: 175-194.

Ronen J., Yaari V. (2008), Earnings Management, Springer US.

Subramanyam K.R (1996), The pricing of discretionary accruals, Journal of Accounting and Economics 22(1): 249-281.

Teoh S.H., Welch I., Wong T.J. (1998), Earnings management and the long‐run market performance of initial public offering, Journal of Finance 53(6): 1935-1974.

Truszkowski J., Wpływ ryzyka informacyjnego na długookresowe stopy zwrotu z akcji po pierwszych publicznych emisjach, 2013, prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków: 7.

Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3(2): 141-147.

Wyrobek J. M., Stanczyk Z. (2013), Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości, SSRN 2290587 (01.02.2016).

Zang A.Y. (2011), Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management, Accounting Review 87(2): 675-703.