Piotr Sztompka Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej
PDF

Jak cytować

Cichocki, R. (2016). Piotr Sztompka Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(4), 247–250. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.18
https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.18
PDF