Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań – doświadczenia rynków zagranicznych

Main Article Content

Magdalena Osak

Abstrakt

Ubezpieczenie poważnych zachorowań zostało wprowadzone do światowego obrotu w 1983 r. w Republice Południowej Afryki. Od tego czasu stało się standardowym produktem w ofercie ubezpieczycieli na wielu rynkach zagranicznych, która na przestrzeni lat ulegała znacznym przeobrażaniem w stosunku do pierwowzoru. W piśmiennictwie naukowym ubezpieczenie poważnych zachorowań jest przedmiotem analiz przede wszystkim w kontekście aktuarialnym oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Publikacje dotyczące konstrukcji produktu mają zwykle charakter raportów i doniesień branżowych, przygotowywanych w dużej mierze przez pracowników międzynarodowych firm reasekuracyjnych. W artykule zaprezentowano ewolucję ubezpieczenia poważnych zachorowań. Za przedmiot badania przyjęto ubezpieczenie traktowane w kategoriach produktu ubezpieczenia. Zakres terytorialny prowadzonej analizy odnosi się przede wszystkim do tych rynków zagranicznych, których doświadczenia uznawane są za ważne dla rozwoju przedmiotowego ubezpieczenia. Wskazane w pracy kierunki rozwoju produktu stanowią uogólnienie dominujących tendencji. Analiza przebiegu procesów ewolucyjnych na poszczególnych rynkach zagranicznych mogłaby prowadzić do nieco odmiennych szczegółowych wniosków.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osak, M. (2017). Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań – doświadczenia rynków zagranicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 161-175. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.13
Dział
* * *

Bibliografia

 1. American Association for Critical Illness Insurance, http://www.criticalillnessinsuranceinfo.org/ [dostęp: 15.12.2016].
 2. Canadian Institute of Actuaries (2012), Critically Canadian: Canadian Critical Illness Standalone Base Incidence Tables, July.
 3. Canadian Life and Health Insurance Association (2015), Canadian Life and Health Insurance Facts. Edition 2015, Toronto.
 4. Couchman, A. (2015), Protection review sales indices, Protection Review, http://protectionreview.co.uk/images/uploads/Chapter_AC_Sales_Indices_2015.pdf [dostęp: 27.01.2017].
 5. de Braaf, K. (2013), Multiple Critical Illness Benefits from market needs to product solution. Asia-Pacific experience, Newsletter SCOR Global Life, June.
 6. Dinani, A., Grimshaw, D., Robjohns, N., Somerville, S., Spry, A., Staffurth, J. (2000), Report of the Critical Illness Healthcare Study Group, The Staple Inn Actuarial Society, 14th March.
 7. Droste, W., Yong, P.N. (2016), Critical Illness Standardisation – The Asian Perspective, Risk Insights 8: 1–5.
 8. Eppert, T. (2014), Critical illness – fit for the elderly?, Risk Insights 18(3): 1–5.
 9. Eurostat (2016), Dane statystyczne dotyczące przyczyn zgonu, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics/pl [dostęp: 18.11.2016].
 10. Gatzert, N., Maegebier, A. (2015), Critical illness insurance: challenges and opportunities for insurers, Risk Management and Insurance Review 18(2): 255–272.
 11. GeneralCologne Re (2002), Critical illness products in South Africa: an overview, Presentation for the International Congress of Actuaries, Cancun.
 12. Gumna, M. (2015), Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2: 99–115.
 13. HannoverRe (2015), Tired benefit critical illness cover, Information as of January.
 14. Jewson, C. (2015), Critical Illness Insurance: An Introduction to Pricing, RGA, 22 October 2015.
 15. König, K., Cypris, C., Bartlett, D., de Braaf, K., Lussier, F. (2011), Critical illness insurance international overview – what can we learn from highly developed CI markets?, Newsletter SCOR Global Life, April.
 16. König, S. (2011), Critical Illness Versicherung – eine internationale Übersicht, DAA-Workshop für junge Mathematiker, SCOR, Loccum 19–20 August 2011.
 17. Kottoor, C. (2015), Critical Illness Insurance Product Innovations/Challenges, Society of Actuaries, Health Meeting, Session: New Trends in Critical Illness Insurance Markets, June 15–17, Atlanta.
 18. Kroll, K. (2002), Product variety in dread disease insurance, Risk Insights (6)1: 1–3.
 19. Mayerson, A.L. (1962), Introduction to insurance, The Macmillan Company, New York.
 20. Munich Re (2001), Critical Illness Insurance, München.
 21. National Critical Illness Insurance Buyer Study Released, March 28, 2012, PRNewswire, http://www.prnewswire.com/news-releases/national-critical-illness-insurance-buyer-study-released-144598855.html [dostęp: 15.01.2017].
 22. OECD (2004), Private Health Insurance in OECD Countries, Health Project, Paris.
 23. Osak, M. (2009), O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1: 113–126.
 24. Reynolds, C. (2015), Growth Potential of Critical Illness Insurance in Asia, PartnerReviews, September.
 25. Reynolds, C. (2015), New-age Critical Illness Insurance, PartnerReviews, November.
 26. Reynolds, C. (2015), Product Innovations in Critical Illness, 12th Geneva Association Health and Ageing Conference „Insuring Health Care for the Elderly in Asia”, 16–17 November, Singapore.
 27. Reynolds, C. (2015), Roots and Developing Structure of Critical Illness Insurance, PartnerReviews, July.
 28. Reynolds, C. (2016), CI Pricing Detectives, PartnerReviews, March.
 29. Smalley, P. (2016), Critical illness insurance: a medical perspective, RGA’s Global Medical Newsletter, ReFlections 37: 2–5.
 30. Smith, K. J. (2012), Critical illness insurance – a product for many needs, Life Insurance Selling 87(2): 50.
 31. Standard Life and Accident Insurance Company, Critical Illness Insurance Today, http://www.larsonfinancialadvisors.com/files/57118/SLAICO_CritcalIllnessWhitePaper.pdf [dostęp: 23.01.2017].
 32. Stroiński, E. (2003), Ubezpieczenia na życie: teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 33. Swiss Re (2015), Keeping healthy in emerging markets: insurance can help, Sigma 1.
 34. Swiss Re (2016), Critical Illness Insurance in China. Understanding consumer preferences, Swiss Re Centre for Global Dialogue.
 35. Szczepańska, M. (2008), Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 36. Szymański, Z. (1965), Charakter prawny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, Wiadomości Ubezpieczeniowe 7–8.
 37. The Insurance Hall of Fame, http://www.insurancehalloffame.org/MariusBarnard.pdf [dostęp: 19.11.2016].
 38. World Health Organization (2014), Global battle against cancer won’t be won with treatment alone, International Agency for Research on Cancer News Release, 3 February 2014.
 39. Xiang, J., Droste, W. (2015), Dread Disease Survey 2008–2012 – A Snapshot, Risk Insight 19(4): 6–10.