Pressto.

Nagłowek strony

Zbieg wielu przypadków w „ciągu szczególnych okoliczności” jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego

Zbigniew Woźniak

DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.15

Abstrakt


Artykuł omawia punkty zwrotne w karierze naukowej seniora polskich socjologów prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego, które zarówno kształtowały osobowość, jak i zadecydowały o jego zainteresowaniu się tymi sferami i przejawami życia społecznego, które znalazły się w punktach przecięcia osobistych losów życiowych z wydarzeniami historycznymi dwudziestowiecznej Polski i Europy.


Słowa kluczowe


polska socjologia; Andrzej Kwilecki; warsztat badawczy

Pełny tekst:

Bibliografia


Fenomen doktora K. (1993), Szachy nr 11 i 12.

Kwilecki, A. (1969), Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kwilecki, A. (1974), Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, PWN, Warszawa.

Kwilecki, A. (1990), Szachy w Poznaniu. Sto pięćdziesiąt lat, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Kontakty polskich uczonych z Międzynarodowym Instytutem Socjologicznym w Paryżu, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Mój" Iwonicz, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Wstęp, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Ziemianie polscy w XX wieku, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Kwilecki, A. (2016), Zwiad badawczy przeprowadzony w 1972 roku na pograniczu Polska-NRD, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Recenzja książki Andrzeja Kwileckiego (2016), Ziemiaństwo wielkopolskie, Gazeta Wyborcza z 4 stycznia 2002 r., poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36000,627540.html [dostęp: październik 2016].

Socjologiczny zwiad po otwarciu granic PRL-NRD (2001), opracował: Jerzy Kochanowski, Polski Przegląd Dyplomatyczny 1, 2(2).

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 56 PDF - 40

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.