Zbieg wielu przypadków w „ciągu szczególnych okoliczności” jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego

Main Article Content

Zbigniew Woźniak

Abstrakt

Artykuł omawia punkty zwrotne w karierze naukowej seniora polskich socjologów prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego, które zarówno kształtowały osobowość, jak i zadecydowały o jego zainteresowaniu się tymi sferami i przejawami życia społecznego, które znalazły się w punktach przecięcia osobistych losów życiowych z wydarzeniami historycznymi dwudziestowiecznej Polski i Europy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, Z. (2017). Zbieg wielu przypadków w „ciągu szczególnych okoliczności” jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 191-197. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.15
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Fenomen doktora K. (1993), Szachy nr 11 i 12.
 2. Kwilecki, A. (1969), Idea zjednoczenia Europy. Polityczno-socjologiczne aspekty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 3. Kwilecki, A. (1974), Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, PWN, Warszawa.
 4. Kwilecki, A. (1990), Szachy w Poznaniu. Sto pięćdziesiąt lat, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 5. Kwilecki, A. (2016), Kontakty polskich uczonych z Międzynarodowym Instytutem Socjologicznym w Paryżu, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 6. Kwilecki, A. (2016), Mój" Iwonicz, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 7. Kwilecki, A. (2016), Wstęp, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 8. Kwilecki, A. (2016), Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 9. Kwilecki, A. (2016), Ziemianie polscy w XX wieku, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 10. Kwilecki, A. (2016), Zwiad badawczy przeprowadzony w 1972 roku na pograniczu Polska-NRD, [w:] A. Kwilecki, Z pogranicza socjologii i historii. Elementy warsztatu badawczego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 11. Recenzja książki Andrzeja Kwileckiego (2016), Ziemiaństwo wielkopolskie, Gazeta Wyborcza z 4 stycznia 2002 r., poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36000,627540.html [dostęp: październik 2016].
 12. Socjologiczny zwiad po otwarciu granic PRL-NRD (2001), opracował: Jerzy Kochanowski, Polski Przegląd Dyplomatyczny 1, 2(2).