Poziom zaufania i wiarygodność polskich studentów na tle międzynarodowym

Main Article Content

Urszula Markowska-Przybyła
David M. Ramsey

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych nad wybranymi aspektami kapitału społecznego w Polsce na tle innych państw. Analizowane są w nim aspekty: zaufania i wiarygodności. W artykule porównano wyniki badań opartych na typowej grę eksperymentalną (grę „zaufanie”), w tym polskie badania autorów przeprowadzone na grupie 1540 studentów w 16 miastach – stolicach regionów Polski. Wyniki badań wskazują, że względem proporcji pieniędzy oddanych przez gracza B (miara wiarygodności), Polacy (oraz ogólnie mieszkańcy Europy Centralnej/Wschodniej) nie różnią od osób z kultury zachodniej (Oceania, Europa Zachodnia, Ameryka Północna). Biorąc pod uwagę proporcję pieniędzy przekazanych przez gracza A (miara zaufania), istnieją słabe tylko dowody, że Polacy przekazują mniejszą część (czyli są mniej ufni) niż pozostali Europejczycy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Markowska-Przybyła, U., & Ramsey, D. M. (2017). Poziom zaufania i wiarygodność polskich studentów na tle międzynarodowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 199-213. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.16
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Akaike, H. (1974), A new look at the statistical model identification, IEEE Transactions on Automatic Control 19(6): 716–723.
 2. Ashraf, N., Bohnet, I., Piankov, N. (2006), Decomposing trust and trustworthiness, Experimental Economics 9(3): 193–208.
 3. Bellemare, C., Kröger, S. (2007), On representative social capital, Economic Review 51(1): 183–202.
 4. Berg, J., Dickhaut, J., McCabe, K. (1995), Trust, reciprocity, and social history, Games and Economic Behavior 10(1): 122–142.
 5. Berggren, N., Elinder, M., Jordahl, H. (2008), Trust and growth: a shaky relationship, Empirical Economics 35(2): 251–274.
 6. Bjørnskov, C. (2012), How does social trust affect economic growth?, Southern Economic Journal 78(4): 1346–1368.
 7. Bohnet, I., Greig, F., Herrmann, B., Zeckhauser, R. (2008), Betrayal aversion: evidence from Brazil, China, Oman, Switzerland, Turkey, and the United States, The American Economic Review 98(1): 294–310.
 8. Bottom, W.P. (1998), Negotiator risk: sources of uncertainty and the impact of reference points on negotiated agreements, Organizational Behavior and Human Decision Processes 76(2): 89–112.
 9. Bottom, W.P., Holloway, J.A., Miller, G.J., Mislin, A., and Whitford, A.B. (2006), Building a Pathway to Cooperation: Negotiation and Social Exchange between Principal and Agent, Rochester, NY: Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com/abstract=602074.
 10. Brosig-Koch et al. (2011), Still different after all these years: solidarity behavior in East and West Germany, Journal of Public Economics 95(11–12), Special Issue: International Seminar for Public Economics on Normative Tax Theory.
 11. Burks, S., Carpenter, J., Verhoogen, E. (2003), Playing both roles in the trust game, Journal of Economic Behavior & Organization 51(2): 195–216.
 12. Carpenter, J., Verhoogen, E., Burks, S. (2005), The effect of stakes in distribution experiments. The effect of stakes in distribution experiments, Economics Letters 86(3): 393–398.
 13. Coleman, J.S. (1988), Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology 94: S95–S120.
 14. Coleman, J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 15. Cox, J.C. (2004), How to identify trust and reciprocity, Games and Economic Behavior 46(2): 260–281.
 16. Czapiński, J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, Zarządzanie Publiczne 2.
 17. Dearmon, J., Grier, K. (2009), Trust and development, Journal of Economic Behavior & Organization 71(2): 210–220.
 18. Ermisch, J., Gambetta, D., Laurie, H., Siedler, T., Noah Uhrig, S.C. (2009), Measuring people’s trust, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 172(4): 749–769.
 19. Fehr, E., Fischbacher, U., Rosenbladt, V., Bernhard, Schupp, J., Wagner, G.G. (2003), A Nationwide Laboratory Examining Trust and Trustworthiness by Integrating Behavioural Experiments into Representative Surveys, Social Science Research Network, Rochester, NY, http://papers.ssrn.com/abstract=413204.
 20. Fidrmuc, J. (2008), Mind the gap! Social capital, East and West, Journal of Comparative Economics 36(2): 264–286.
 21. Gambetta, D. (2000), Can we trust trust, [w:] Gambetta, D. (ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Department of Sociology, University of Oxford: 213–237, http://www.loa.istc.cnr.it/mostro/files/gambetta-conclusion_on_trust.pdf [dostęp: 12.12.2016].
 22. Glaeser, E.L., Laibson, D.I., Scheinkman, J.A., Soutter, C.L. (2000), Measuring trust, The Quarterly Journal of Economics 115(3): 811–846.
 23. Hall, R.E., Jones, C.I. (1999), Why do some countries produce so much more output per worker than others?, The Quarterly Journal of Economics 114(1): 83–116.
 24. Hardin, R. (2002), Trust and Trustworthiness, Russell Sage Foundation Publications, New York.
 25. Hardin, R. (2009), Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 26. Hedges, L.V., Olkin, I. (1985), Statistical models for meta-analysis: the power of statistical tests in meta-analysis, Psychological Methods 6(3): 203–217.
 27. Holm, H., Nystedt, P. (2008), Trust in surveys and games – a methodological contribution on the influence of money and location, Journal of Economic Psychology 29(4): 522–542.
 28. Holm, H.J., Danielson, A. (2005), Tropic trust versus Nordic trust: experimental evidence from Tanzania and Sweden*, The Economic Journal 115(503): 505–532.
 29. James Jr., H.S. (2002), The trust paradox: a survey of economic inquiries into the nature of trust and trustworthiness, Journal of Economic Behavior & Organization 47(3): 291–307.
 30. Johansson-Stenman, O., Mahmud, M., Martinsson, P. (2013), Trust, trust games and stated trust: evidence from rural Bangladesh, Journal of Economic Behavior & Organization 95: 286–298.
 31. Johnson, N.D., Mislin, A. (2011a), How much should we trust the world values survey trust question?, Social Science Research Network, Rochester, NY, October 2, 2011, http://papers.ssrn.com/abstract=1937309.
 32. Johnson, N.D., Mislin, A.A. (2011b), Trust games: a meta-analysis, Journal of Economic Psychology 32(5): 865–889.
 33. Kahneman, D. (2011), Thinking, fast and slow, Macmillan, New York, NY, US.
 34. Knack, S., Keefer, P. (1997), Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, The Quarterly Journal of Economics 112(4): 1251–1288.
 35. Lazzarini, S.G., Madalozzo, R., Artes, R.&S. (2004), Measuring trust: An experiment in Brazil, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, October, http://econpapers.repec.org/paper/ibmibmecp/wpe_5f42.htm.
 36. Levitt, S.D., List, J.A. (2006), What do laboratory experiments tell us about the real world?, Journal of Economic Perspectives 21(2): 153–174.
 37. Markowska-Przybyła, U., Ramsey, D. [w druku], The Association between social capital and membership of organisations amongst Polish students, Economics and Sociology 9(4).
 38. Markowska-Przybyła, U., Ramsey, D. (2014), A game theoretical study of generalised trust and reciprocation in Poland: I. Theory and experimental design, Operations Research and Decisions 3: 59–77.
 39. Markowska-Przybyla, U., Ramsey, D. (2015), A game theoretical study of generalised trust and reciprocation in Poland: II. A description of the study group, Operations Research and Decisions 2: 51–73.
 40. Markowska-Przybyla, U., Ramsey, D. (2016), Zaufanie jako miara kapitału społecznego – dane deklarowane a obserwowane, Studia i Prace WNEiZ US 44/2: 223–236.
 41. Migheli, M. (2008), Is Participation to Voluntary Association Linked with Trust? Experimental Evidence from the Youth, Social Science Research Network, Rochester, NY, March, 1, http://papers.ssrn.com/abstract=1117361.
 42. Mihaylova, D. (2004), Social Capital in Central and Eastern Europe: A Critical Assessment and Literature Review, Central European University, Budapest.
 43. Miller, A.S., Mitamura, T. (2003), Are surveys on trust trustworthy?, Social Psychology Quarterly 66(1): 62–70.
 44. Młokosiewicz, M. (2009), Social capital in Poland compared to other member states – the analysis of the phenomenon at macro-level, Economics and Sociology 2(1).
 45. Paldam, M., Svendsen, G.T. (2000), Missing Social Capital and the Transition in Eastern Europe, Department of Economics, Faculty of Business Administration, Aarhus School of Business.
 46. Putnam, R.D. (1995), Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 47. Qin, X., Shen, J., Meng, X. (2011), Group-based trust, trustworthiness and voluntary cooperation: evidence from experimental and survey data in China, The Journal of Socio-Economics 40(4): 356–363.