„Kryzys demokracji liberalnej i polityka zagraniczna”: VI Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego
PDF

Jak cytować

Zając, J. (2015). „Kryzys demokracji liberalnej i polityka zagraniczna”: VI Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(2), 221–222. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.19