Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju

Main Article Content

Zbigniew Woźniak

Abstrakt

Procesy makroekonomiczne, mające wieloletnią perspektywę realizacyjną, w małym stopniu uwzględniają bariery i doraźne konsekwencje i dolegliwości, jakie mogą nieść one dla funkcjonowania konkretnej jednostki, rodziny i społeczności.

Wagi nabiera zatem poszerzanie narzędzi pomiaru dobrostanu społecznego poza standardowy miernik, jakim jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) – znaczenia nabrały kwestie pomiaru dobrostanu obywateli i satysfakcji z życia jako czynnika odzwierciedlającego walory miasta jako ‘atrakcyjnego miejsca do życia’.

Badania jakości życia w miastach dostarczają władzom publicznym informacji o potrzebach, preferencjach i wyborach dokonywanych przez mieszkańców społeczności miejskiej oraz o ocenach dostępności i funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Dla zarządzających rozwojem miasta dane te stanowić powinny przesłankę weryfikacji strategii rozwojowych oraz generowania nowych impulsów wzrostu gospodarczego, społecznego i kulturowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, Z. (2015). Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 79-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.5
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Alternatives to the GDP, www.consultmcgregor.com/.../GDP_and_GPI.pdf.
 2. Amirahmadi, H. (2003), Toward a Theory of Community Capital, Speech at the Sixth Sharjah Urban Planning Symposium, Sharjah, The United Arab Emirates, April 2003, www.caspian-associates.com/towards.doc.
 3. Anielski, M. (2007), The Economics of Happiness Book. The Concept of Genuine Wealth and “The Economics of Happiness, New Society Publishers, Gabriola Island.
 4. Badanie jakości życia mieszkańców oraz jakości usług publicznych w Łodzi (2012), KP Pretendent, Łódź.
 5. Barwais, F. (2011), Definitions of Wellbeing, Quality of life and Wellness. National Wellness Institute of Australia, http://nwia.idwellness.org/2011/02/28/definitions-of-wellbeing-quality-of-life-and-wellness/#sthash.qUiKsLml.dpuf.
 6. Bergh, J. van den, Antal, M., Evaluating Alternatives to GDP as Measures of Social Welfare/Progress, Work Package 2002, MS211, „Research paper on evaluating alternatives to GDP as measures of social welfare and progress”, Working Paper no. 56, 2014, www.foreurope.eu/.../WWW forEurope_WPS_no056 [dost?p: maj 2014].
 7. Borys, T., Rogala, P. (red.) (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008
 8. Brzezińska, A., Stolarska, M., Zielińska, J. (2001), Poczucie jakości życia w okresie dorosłości, [w:] Appelt, K., Wojciechowska, J (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Poznań: 103-126.
 9. Caplovitz, D. (1983), The Stages of Social Research, New York.
 10. Cichocki, R. (red.) (2005), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania. Studia nad jakością życia. Poznań.
 11. Cichocki, R., Jabkowski, P., Siatkowski, A. (2008), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania 2008. Raport z badań, Poznań.
 12. Czapiński, J.(2012), Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, Nauka 1: 51-88.
 13. Daly, L., McElwee, S. (2014), Forget the GDP. Some States Have Found a Better Way to Measure Our Progress, The New Republic 3.02.2014.
 14. Dunn, H. (1961), High Level Wellness, Arlington.
 15. Easterlin, R. (1974), Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, [w:] David, P., Reder, M., Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, New York.
 16. Easterlin, R. (2003), Explaining Happiness, Proceedings of the National Academy of Sciences 100(19).
 17. European Environment Agency (2009), Ensuring quality of life in Europe's cities and towns. Tackling the environmental challenges driven by European and global change, Report No 5/2009, Copenhagen.
 18. Graham, C. (2005), The Economics of Happiness. Insights on Globalization from a Novel Approach, World Economics 6(3): 41-55.
 19. McCann, E.J. (2004), „Best Places”: Interurban Competition, Quality of Life and Popular Media Discourse, Urban Studies 41(10): 1909-1929.
 20. Rogerson, R., Quality of Life in Cities, Quality of life Group, Department of Geography, University of Strathclyde, http:/www.2.rudi.net/resrch/quality/qual_int.htm [dost?p: luty 2003].
 21. Włodarczyk, K. (2014), Ekonomia wobec poczucia szczęścia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4): 347-363.
 22. Wydzia? Rozwoju Miasta Urz?du Miasta Poznania, http://www.poznan.pl/mim/s8a/raporty-i-analizy,doc,111/jakosc-zycia-w-poznaniu, 50849.html [dost?p: stycze? 2014].