Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce

Main Article Content

Monika Matusiak

Abstrakt

Mimo braku obowiązku ustawowego przygotowywania strategii rozwojowych na poziomie lokalnym, większość polskich samorządów opracowała takie dokumenty. Analiza przebiegu cyklu strategicznego w dużych miastach w Polsce pokazuje jednak na istotne słabości kolejnych po planowaniu etapów: od zaprojektowania i uruchomienia systemu wdrażania strategii po jej monitorowanie i finansowanie. Wykorzystanie mechanizmu sprzężenia zwrotnego w zarządzaniu strategicznym wymaga dobrego powiązania systemu monitoringu z zarządzaniem strategicznym. Wśród siedmiu badanych miast potencjał zastosowania tego rodzaju rozwiązania można zidentyfikować jedynie w Poznaniu i Łodzi. Żadne z badanych miast nie prowadziło natomiast ewaluacji swoich strategii, co utrudnia ocenę efektów podejmowanych działań. Upowszechnienie się zarządzania w kontekście miejskim (urban governance) będzie w kolejnych latach przesłanką dla rozwoju systemów zarządzania strategicznego również w polskich miastach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matusiak, M. (2015). Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 181-199. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.10
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Bryson J.M. (2004), Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Sons, San Francisco.
 2. Dziemianowicz, W. et al. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Griffin, R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 4. Johnstone, D. (2014), Squaring the circle. Evidence at the loval level, NESTA, Alliance for Useful Evidence, publikacja elektroniczna.
 5. Komisja Europejska, DG Regio 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf.
 6. Matusiak, M. (2012), Koncepcja systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, praca niepublikowana, na zlecenie Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania.
 7. Matusiak, M. (2015), Guideline Note for a Monitoring and Evaluation System for Innovation Strategies (RIS3) in Poland, [w:] World Bank, 2015, World Bank Working Papers.
 8. Osborne, S.P. (2006), The new public governance, Public Management Review 8: 377-387.
 9. Pearce, J.A., Robinson, R.B. (2007), Formulation, Implementation and Control of a Competitive Strategy, wyd. 10, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 10. UNESCAP (2009), What is a good governance, http://www.unescap.org/resources/what-good-governance.
 11. Strony internetowe
 12. GRDC, Programme on Urban Governance, http://www.gdrc.org/u-gov/ugov-define.html.
 13. London School of Economics – Cities, http://www.lse.ac.uk/LSECities/home.aspx.
 14. Dokumenty strategiczne
 15. Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta
 16. „Katowice 2020”. Strategia Rozwoju Miasta
 17. Strategia Rozwoju Krakowa
 18. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030
 19. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku
 20. Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”
 21. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+