Udział przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym

Main Article Content

Paweł Antkowiak
Robert Kmieciak

Abstrakt

Współcześnie wyczerpała się statyczna formuła prowadzenia polityki lokalnej. Wydaje się, że należy coraz intensywniej włączać inne – zewnętrzne podmioty do struktur zarządczych po to, aby usprawnić i zracjonalizować proces podejmowania decyzji publicznych, co bezpośrednio przekłada się na rozwój gospodarczy danego regionu. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest koncepcja zarządzania publicznego. Grupą, która w przekonaniu autorów powinna mieć wpływ na podejmowanie decyzji publicznych w sferze gospodarczej, są niewątpliwie przedsiębiorcy. Niestety w ocenie autorów nie mają oni realnego wpływu na bieg wydarzeń na poziomie lokalnym. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. brak jednolitej reprezentacji – powszechnego samorządu gospodarczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antkowiak, P., & Kmieciak, R. (2015). Udział przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 289-309. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.16
Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Antkowiak, P. (red.) (2014), Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, Toruń.
 2. Antkowiak, P. (2011), Samorząd terytorialny na przykładzie Miasta Konina, Poznań.
 3. Antkowiak, P. (2012), Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa-Poznań.
 4. Antkowiak, P. (red.) (2013), Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, Poznań.
 5. Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2012), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, Katowice.
 6. Izdebski, H. (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa.
 7. Kmieciak, R. (2008), Perspektywy rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce jako podmiotu administracji publicznej, Przegląd Politologiczny 3.
 8. Kmieciak, R. (2011), Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku, Przegląd Politologiczny 4.
 9. Kmieciak, R., Antkowiak, P., Balcerek, M. (2012), Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 10. Popławski, W., Sudolska, A. (red.) (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Toruń.
 11. Waligórski, M.A., Pawłowski, S. (2005), Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań.
 12. Walkowiak, K. (2011), Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Przegląd Politologiczny 4.
 13. http://www.f5.pl, z dnia 19.05.2014 r.
 14. http://www.forumgospodarcze.com, z dnia 19.05.2014 r.