Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski

Main Article Content

Paweł Bartkowiak
Bogdan Sojkin

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę wyznaczników zakupu towarów przez konsumentów indywidualnych w Poznaniu i Wielkopolsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyników badań konsumenckich zrealizowanych w latach 2011 i 2013 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz innych polskich badań rynkowych z tego zakresu. W rezultacie zidentyfikowano i porównano podstawowe grupy czynników kształtujących zakupy artykułów żywnościowych, chemii gospodarczej i kosmetyków, obuwia i odzieży oraz artykułów trwałego użytku oraz ich zmienność latach 2011-2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bartkowiak, P., & Sojkin, B. (2015). Wyznaczniki decyzji zakupowych towarów konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 327-348. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.18
Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Bartkowiak, P, Sojkin, B. (2014), Determinanty zakupu towarów przez polskich konsumentów, Marketing i Rynek, sierpień.
 2. Kędzior, Z., Kieżel, E. (red.) (2002), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Kieżel, E (red.) (2000), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Kusińska, A. (red.) (2011), Konsumpcja a rozwój gospodarczy regionów, PWE, Warszawa.
 5. Legrenzi, P., Girotto, V. (1996), Mental models in reasoning and decision making processes, [w:] Oakhill, J.,
 6. Garnham, A. (eds.), Mental Models in Cognitive Science, Hove, Sussex: (Erlbaum UK) Taylor and Francis, Psychology Press: 95-118.
 7. Sojkin, B. (red.) (2013), Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców i Wielkopolski, IBRKiK, Warszawa, s.75-105.
 8. Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowej, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011), Statystyka od teorii do praktyki, Scholar, Warszawa.
 10. Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 26.05.2014.
 11. Polak na zakupach – najważniejsza jakość produktu - badania przeprowadzone na zlecenie firmy Henkel przez GFK Austria we wrześniu 2010 r.
 12. Mania kupowania czyli o postawach konsumenckich Polaków - CBOS, Warszawa styczeń 2011; Gdzie i jak kupujemy żywność, CBOS, Warszawa lipiec 2013.
 13. Syndicated Price Image Study 2013, ARC Rynek i Opinia i Vocatus, marzec/ kwiecień 2013.
 14. Jak kupuje nowe pokolenie, Shopping Show 2013, Warszawa maj 2013.
 15. Zwyczaje zakupowe Polaków, Shopping Show, Warszawa, maj 2013.
 16. http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/reportaz-o-sprawiedliwym-handlu-w-poznaniu