Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania
PDF

Słowa kluczowe

sposoby użytkowania lokali
sieć handlowo-usługowa Poznania
zmiany przestrzenno-strukturalne miast
renta gruntowa

Jak cytować

Tanaś, J. (2015). Użytkowanie nieruchomości lokalowych w strefie centralnej Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 369–384. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.20

Abstrakt

Celem opracowania jest rozpoznanie zmian w zakresie sposobów użytkowania nieruchomości lokalowych na wybranych ulicach centrum miasta Poznania. W pierwszej części opracowania przedstawiono rozważania na temat czynników kształtujących układ wykorzystywania gruntów w miastach, wskazano na zmiany zachodzące w strukturze przestrzennej współczesnych polskich miast oraz przedstawiono etapy rozwoju sieci handlowo-usługowej w Poznaniu w okresie gospodarki rynkowej.

W części empirycznej przeprowadzono analizę sposobu użytkowania nieruchomości lokalowych w centrum Poznania. Zakresem przestrzennym analizy sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowych objęto wybrane ulice w centrum Poznania (Święty Marcin, Półwiejska, 27 Grudnia oraz Stare Miasto). Na podstawie zebranych danych lokale użytkowe pogrupowano ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Przeprowadzono także analizę pustostanów.

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że sposób użytkowania nieruchomości lokalowych usytuowanych przy wybranych ulicach centralnej strefy Poznania uzależniony jest od funkcji, jaką pełni obszar, w którym lokale są usytuowane. Stare Miasto, pełniące reprezentacyjną rolę, zdominowane jest przez restauracje, kawiarnie i kluby. Ulica Półwiejska natomiast, łącząca dwie galerie handlowe: Kupiec Poznański oraz Stary Browar – sklepami odzieżowymi i obuwniczymi. Na ulicach Święty Marcin i 27 Grudnia przeważają natomiast instytucje finansowe i banki. Najwyższy wskaźnik pustostanów odnotowano natomiast w rejonie Starego Miasta oraz ulic Święty Marcin.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.20
PDF

Bibliografia

Darin-Drabkin, H. (1977), Land Policy and Urban Growth, Pergamon Press, Oxford-New York.

Gaczek, W.M. (2003), Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.

Kaczmarek, T. (2006), Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania, [w:] Jażdżewska, I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście – ich organizacja i funkcje, Wyd. UŁ, Łódź.

Markowski, T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, WN PWN, Warszawa.

Parysek, J.J. (2006), Miasta polskie w procesie globalizacji, [w:] Słodczyk, J., Szafranek, E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno – demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Romanow, Z. (1999), Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Słodczyk, J. (2001), Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wyd. UO, Opole.

Wyatt, P. (1999), Can a Geographical Analysis of Property Values Aid Business.

Źróbek-Różańska, A., Źróbek, R. (2008), Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi, [w:] Źróbek, S. (red.) Acta Scientiarum Polonarum, Administratio Locorum, Gospodarka Przestrzenna 7(3), Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.