W stronę miastotwórczego bezruchu?

Main Article Content

Rafał Drozdowski

Abstrakt

Artykuł jest próbą przyjrzenia się miastotwórczym funkcjom wybranych form i przejawów aktywizmu miejskiego, partycypacji obywatelskiej i demokracji partycypacyjnej. W artykule rozważana jest również hipoteza, w myśl której określone konsekwencje mieć mogą rozmaita polityka zaniechań i strategie powstrzymywania – zarówno w znaczeniu, jakie tym zjawiskom nadaje J. Rancière, jak i w znacznie bardziej potocznym sensie łączącym je ze społecznym marazmem, zmęczeniem i bezruchem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowski, R. (2015). W stronę miastotwórczego bezruchu?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 397-408. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.22
Dział
Perspektywy rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (2014), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Wyd. UW, Warszawa.
 2. Castells, M. (2007), Społeczeństwo sieci, WN PWN, Warszawa.
 3. Drozdowski, R. (2010), Programy (używania) miasta, Przegląd Humanistyczny 3.
 4. Drozdowski, R., Frąckowiak, M. (2013), Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75(4): 197-214.
 5. Frąckowiak, M. (2014), Opór sympatyczny, w: E. Jabłońska (red.), Nieużytki sztuki, Galeria BWA, Zielona Góra.
 6. Hochschild, A. (2009), Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, WN PWN, Warszawa.
 7. Krajewski, M. (2010), Władza horyzontalna. O życiu po śmierci Michaela Jacksona, [w:] M. Staniszewski (red.), Miasto przywództwa. Pojęcia podstawowe, Wyd. Pass, Warszawa.
 8. Krajewski, M. (red.) (2014), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Wyd. Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa.
 9. Krajewski, M., Frąckowiak, M. (2015), Polityka impulsów i rzeczy, [w:] Świątkowska, B. (red.), My i Oni. Przestrzenie wspólne i projektowanie dla wspólnoty, Wyd. Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa.
 10. Latour, B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Universitas, Kraków.
 11. Marody, M. (2014), O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, [w:] Sztompka, P., Matuszek, K. (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wyd. UJ, Kraków.
 12. Miessen, M. (2013), Koszmar partycypacji, Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa.
 13. Nacher, A. (red.) (2013), Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 14. Nawratek, K. (2008), Miasto jako idea polityczna, [w:] Nawratek, K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wyd. Korporacja Ha!art, Kraków.
 15. Nowak, A. (2013), Ontologia czy polityka wiedzy? Wyobraźnia socjologiczna a społeczne studia nad nauką, Studia Metodologiczne 31.
 16. Nowak, M., Nowosielski, M. (red.) (2006), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Instytut Zachodni, Poznań.
 17. Parysek, J.J. (2015), Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(1): 27-53.
 18. Peisert, A., Matczak, P. (2012), Aktywność lokalnej wspólnoty politycznej a modele partycypacji, [w:] Olech, A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. 1, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 19. Pluciński, P. (2015), Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(1): 409-423.
 20. Podgórski, M. (2001), Ucieczka od wizualności i jej społeczne konsekwencje. Fenomen estetyki haptycznej, rozprawa doktorska, Instytut Socjologii UAM, Poznań.
 21. Putnam, R. (2009), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 22. Rancière, J. (2008), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków.
 23. Sadowska-Snarska, C. (red.) (2007), Praca – życie. Studium porównawcze Finlandia – Polska – Hiszpania, Wyd. WS E w Białymstoku, Białystok.
 24. Sennett, R. (2009), Upadek człowieka publicznego, Muza, Warszawa.
 25. Kultura Współczesna (2013), nr 1.