Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?

Main Article Content

Przemysław Pluciński

Abstrakt

Miejskie ruchy społeczne są coraz wyraźniej obecne w sferze publicznej i w centrum debaty politycznej. Część z nich przesuwa się też coraz wyraźniej w stronę zinstytucjonalizowanej polityki, wyrażając rosnące ambicje polityczne. Papierkiem lakmusowym tego procesu były zakończone niedawno wybory samorządowe. „Wejście w system”, jakie nastąpiło w kilku przypadkach, jest – być może – punktem przełomowym dla logiki rozwojowej ruchów.

W artykule staram się podjąć problemy, jakie to rodzi. Dwa z nich dotyczą problemów istotnych dla samej socjologii: budowy teorii (miejskich) ruchów społecznych oraz problemu społecznego (współ)wytwarzania wiedzy. Trzeci dotyczy możliwego kryzysu związanego z potencjalnym ryzykiem zbyt daleko posuniętej instytucjonalizacji ruchów społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pluciński, P. (2015). Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 409-423. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.23
Dział
Perspektywy rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Baiocchi, G., Ganuza, E. (2014), Participatory budgeting as if emancipation mattered, Politics and Society 42(1): 29-50.
 2. Buechler, S.M. (2008), Teorie nowych ruchów społecznych, [w:] Gorlach, K., Mooney, P.H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: 161-188.
 3. Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (2014), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Warszawa.
 4. Caniglia, B.S., Carmin, J. (2008), Badania organizacji ruchów społecznych: klasyczne perspektywy i nowe trendy, Teorie nowych ruchów społecznych, [w:] Gorlach, K., Mooney, P.H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: 98-110.
 5. Castells, M. (1979), Walka klas i sprzeczności miejskie. Pojawienie się społecznych ruchów miejskich w kapitalizmie monopolistycznym, [w:] Krytyka społeczeństwa kapitalistycznego w pracach socjologów zachodnich, wyb. B. Jałowiecki, S. Nurek, Katowice.
 6. Castells M. (1982), Kwestia miejska, Warszawa.
 7. Castells M. (1983), The City and the Grassroots. A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements, London.
 8. Chesters, G. (2012), Social movements and the ethics of knowledge production, Social Movement Studies 11(2): 145-160.
 9. Czarnota, K. (2014), Prawo do miasta i polityka wysiedleń, Le Monde Diplomatique 9(103).
 10. Dahrendorf, R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków.
 11. Denzin, N.K., Lincoln,Y.S. (2009), Metody badań jakościowych, t. 1-2, Warszawa.
 12. Drozdowski, R. (2011), Lepsza sfera publiczna – bezdyskusyjny postulat pod dyskusję, [w:] Nowak, M., Pluciński, P. (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Kraków: 117-127.
 13. Drozdowski, R., Frąckowiak M. (2013), Bilans społecznej wyobraźni. Komentarz socjologiczny do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75(4): 197-214.
 14. Fainstein, N. I., Fainstein, S. (1974), Urban Political Movements. The Search for Power by Minority Groups in American Cities, Englewood Cliffs-New Jersey.
 15. Gliński, P. (1996), Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa.
 16. Górski, R. (2007), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków.
 17. Habermas, J. (1986), Kryzys państwa dobrobytu i wyczerpywanie się energii utopijnych, Colloquia Communia 4-5(27-28): 157-172.
 18. Harvey, D. (2012), Bunt miast: Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa.
 19. Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983-1990 (2013), red. G. Berendt, K. Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Gdańsk.
 20. Jaki bunt? Jakich miast? (2012), Przekrój 32/33: 8-12.
 21. Jedlicki, J. (1991), Proces przeciwko miastu, Teksty Drugie 5: 5-24.
 22. Kaniowski, A.M. (2003), Polska sfera nie-publiczna, Krytyka Polityczna 3: 90-96.
 23. Klandermans, B., Tarrow, S. (2008), Mobilizacja w ruchach społecznych: o syntezie koncepcji europejskich i amerykańskich, [w:] Gorlach, K., Mooney, P.H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa: 64-97.
 24. Kurnicki, K. (2014), (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu, Trzeci Sektor 31.
 25. Lefebvre, H. (2012), Prawo do miasta, Praktyka Teoretyczna 5: 183-197.
 26. Lowe, S. (1986), Urban Social Movements. The City After Castells, London.
 27. Mergler L. (2014), O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, [w:] Bukowiecki, Ł., Obarska, M., Stańczyk, X. (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, Warszawa: 89-93.
 28. Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013), Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa.
 29. Nowak M. (2015 [w druku]), Środkowoeuropejski ‘ruch miejski’ jako ruch społeczny środkowych segmentów struktury społecznej AD 2014.
 30. Nowak M., Nowosielski, M. (red.) (2006), Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce, Poznań.
 31. Offe, C. (2005), Nowe ruchy społeczne – przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków: 218-224.
 32. Paleczny, T. (2010), Nowe ruchy społeczne, Kraków.
 33. Pickvance, C. (2003), From Urban Social Movements to Urban Movements: A Review and Introduction to a Symposium on Urban Movements, International Journal of Urban and Regional Research 27(1): 102-109.
 34. Pluciński, P. (2013), Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, Praktyka Teoretyczna 3: 133-157.
 35. Pobłocki, K. (2013), Magma Ruchów Miejskich, Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych 3(10): 18-22.
 36. Pobłocki, K. (2014), Nowa dekada, nowe miasto?, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa: 53-61.
 37. Röhrborn, G. (2013), Od partycypacji do polityzacji, Miasta 3-4(5-6): 64.
 38. Stańczyk, X. (2014), Konserwa u bram, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa: 62-66.
 39. Touraine, A. (2010), Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, Gdańsk.
 40. Wallerstein, I. (2011), The Modern World-System vol. IV. Centrist Liberalism Triumphant 1789-1914, Berkeley-Los Angeles-London.
 41. Żakowska, M. (2013), Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych, Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 3(10): 15-17.