Praca. Przemiana materii w mieście

Main Article Content

Maciej Frąckowiak

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest kulturowa analiza fenomenu pracy w przestrzeni publicznej. Autor rozpatruje jego uwarunkowania i konsekwencje dla planowania przestrzennego. Na przykładzie współczesnych zjawisk miejskich zwraca uwagę na rosnącą trudność w oddzieleniu od siebie pracy i czasu wolnego za pomocą tradycyjnych kryteriów, z którą borykać się muszą także same jednostki: stanowi ona dla nich źródło niepokojów oraz w konsekwencji prowadzi do rozmaitych praktyk separowania – prób ponownego wytyczenia granic między tymi dwoma dziedzinami życia. W artykule przywołana jest również koncepcja miasta otwartego, stanowiąca potencjalną przeciwwagę dla dotychczasowych ujęć opartych na balansie funkcjonalnym, a także podano przykłady aktualnych trendów urbanistycznych, które się w nią wpisują. Rozważono również wybrane zagrożenia, które wiążą się z taką perspektywą planistyczną. W tekście zawarto także rodzaj apelu do architektów, w zamyśle autora zachęcający, by przestrzeń publiczną projektować tak, aby uwzględniać obecne przemiany w dynamice i formie pracy, stanowiące szansę na witalizowanie miasta, ale jednocześnie ograniczać negatywne skutki przenikania się pracy i odpoczynku, które grozi powiększeniem społecznych nierówności oraz wykluczeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Frąckowiak, M. (2015). Praca. Przemiana materii w mieście. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 425-437. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.24
Dział
Perspektywy rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Bishop, P., Williams, L. (2012), The Temporary City, New York.
 2. Campbell Clark, S. (2000), Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance, Human Relations 53(6): 747-770.
 3. Certeau, M. de (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki Działania, Kraków.
 4. Csíkszentmihályi, M. (2005), Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Warszawa.
 5. Filler, M. (2014), The Road to the Zombie Office, The New York Review of Books, May.
 6. Fr?ckowiak, M. (2014), Do?? gadania? O partycypacji konkretnej, Notes.na.6.tygodni 94: http://www.funbec.eu/696,dosc_gadania_o_partycypacji_konkretnej.html [13.12.2014].
 7. Fr?ckowiak, M. (2014), Architektura bimbania, Dwutygodnik 139. Dokument elektroniczny dost?pny (13 grudnia 2014) pod adresem: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5370-architektura-bimbania.html.
 8. Fried, J. (2014), Why work doesn’t happen at work –wyst?pienie dost?pne (13 grudnia 2014) pod adresem https://www.ted.com/talks/jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work.
 9. Krajewski, M., (2015), Kultura dystrakcji. Dokument elektroniczny dost?pny (4 stycznia 2015) na stronie: http://krajewskimarek.blox.pl/html.
 10. Krajewski, M. (2012), (red.), Niewidzialne Miasto, Warszawa.
 11. Krajewski, M. (2013), Przeciwzłożoność. Polityki prostoty, Studia Socjologiczne 4: 37-60.
 12. Krajewski, M., Frąckowiak, M., Polityka impulsów i rzeczy [w druku].
 13. Landry, Ch. (2013), Civic Urbanity: Looking at the city afresh, wystąpienie wygłoszone podczas Hangzhou International Congress ‒ Culture: Key to Sustainable Development, 15-17 Maja 2013, Hangzhou, Chiny.
 14. Latour, B., Hermant, E. (2006), Paris. Invisible City, Paris. Dokument elektroniczny dost?pny (3 stycznia 2015) pod adresem: http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/viii_paris-city-gb.pdf.
 15. Lasek, M. (2015), "Na nocce ludzie mdleją", "Wyzywają nas od złodziei"... Sypią się skargi na Amazona. Wkracza Inspekcja Pracy, Gazeta Wyborcza 16 stycznia 2015.
 16. Miazzo, F., Kee, T. (eds.) (2014), We Own The City – Enabling Community Practice in Architecture and Urban Planning, Amsterdam.
 17. Pfeifer, L. (2013), The Planner’s Guide to Tactical Urbanism, Montreal.
 18. Saasen, S. (2014), Expulsions – Brutality and Complexity in the Global Economy, Cambridge.
 19. Sennet, R., The Open City, http://www.richardsennett.com/site/SENN/UploadedResources/The%20Open%20City.pdf [13.12.2014].
 20. Świetlik, M. (2014), Jak zasysa bagno, Gazeta Wyborcza 20 grudnia 2014.
 21. The Open Streets Guide (2012), red. zbiorowa, Miami-New York.
 22. Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności (2011), red. zbiorowa, Warszawa.
 23. Veblen, T. (2008), Teoria klasy próżniaczej, Warszawa.
 24. Znaniecki, F. (1938), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18(1): 89-119.