Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy
PDF

Słowa kluczowe

Kępno
Swarzędz
meblarstwo
klastry meblarskie
ścieżki rozwoju
przepływy wiedzy

Jak cytować

Dyba, W. (2018). Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 53–73. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12467

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały dwa wielkopolskie klastry meblarskie: w Swarzędzu oraz Kępnie i jego okolicach. Zaprezentowano przegląd źródeł wtórnych i danych statystycznych na temat meblarstwa na tych obszarach w ujęciu historycznym, pokazujący ich ścieżkę rozwoju. Omówiono wyniki badań ankietowych nad przepływami wiedzy w Swarzędzkim Klastrze Producentów Mebli (będącym organizacją klastrową) oraz „Kępińskim zagłębiu meblowym” – klastrze o dotychczas niesformalizowanym statusie. W okresie poprzedzającym badanie w klastrze swarzędzkim dużą rolę w przepływach wiedzy odgrywały kontakty osobiste oraz współpraca z jednostkami naukowymi, w klastrze kępińskim korzystano raczej z wewnętrznych zasobów firm oraz ogólnodostępnych źródeł wiedzy (w szczególności internetowych).
PDF

Bibliografia

Audretsch D.B., Feldman M.P. 1996. Innovative Clusters and the Industry Life-cycle. Review of Industrial Organisations, 11: 253–273.

Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. 2004. Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines, and the Process of Knowledge Creation. Progress in Human Geography, 28: 31–56.

Bergman E.M. 2008. Cluster life-cycles: an emerging synthesis. [W:] C. Karlsson (red.), Handbook of research on cluster theory. Edward Elgar, Cheltenham, s. 114–132.

Boschma, Franken 2006. Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 6, 3: 273–302.

Cruz S.C.S., Teixeira A.A.C. 2010. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies – Regional Science Debate. Regional Studies, 44, 9: 1263–1288.

Dahl M.S., Petersen C.R. 2004. Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities? DRUID Working Paper, 03-01.

Dąbrowski K. 2015. Kępińskie wystawy przemysłu meblarskiego. Przegląd Wielkopolski, 110(4): 50–51.

Dyba W. 2015. Przemysł i handel wielkopowierzchniowy. [W:] M. Lasocki (red.), W poszukiwaniu miasta idealnego. Miejsce pracy w przestrzeni wielofunkcyjnej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 43–51.

Dyba W. 2016a. Rola przepływów wiedzy w rozwoju państw, regionów i przedsiębiorstw. [W:] W. Dyba, Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 19–63.

Dyba W. 2016b. Knowledge flows in bottom-up and top-down cluster initiatives. Regional Studies, Regional Science, 3, 1: 287–295.

Dyba W. 2016c. Przepływy wiedzy w wybranych organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej – studia przypadku. [W:] W. Dyba (red.), Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 152–186.

Dyba W. 2017. Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1): 38–51.

Dyba W., Stryjakiewicz T. 2014. Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27: 181–196.

Gorynia M., Jankowska B. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wyd. Diffin, Warszawa.

Immarino S., McCann P. 2006. The Structure and Evolution of Industrial Clusters: Transactions, Technology and Knowledge Spillovers. Research Policy, 35: 1018–1036.

Jaciow W. 2002. Źródła wiedzy menadżerów o otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa. [W:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym. Wyd. EJB, Kraków.

Jankowski W. 2015. Powiat kępiński – zagłębie przemysłu meblowego w Polsce. Przegląd Wielkopolski, 110(4): 48–49.

Jemielniak D., Koźmiński A. 2008. Zarządzanie wiedzą – podręcznik akademicki. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kurzawa J., Nawrocki S. 1978. Dzieje Kępna. Wyd. PWN, Warszawa.

Latusek D. 2008. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy. [W:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą.

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 243–272.

Martin R., Sunley P. 2011. Conceptualising Cluster Evolution: Beyond the Life-Cycle Model? Papers in Evolutionary Economic Geography. Utrecht University.

Maskell P., Malmberg A. 2007. Myopia, Knowledge Development and Cluster Evolution. Journal of Economic Geography, 7: 603–618.

Nawrocki S. 1988. Dzieje Swarzędza. Swarzędz: Społeczny Komitet Obchodów 350-lecia miasta Swarzędza.

Porter M.E. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6): 77–90.

Probst G., Raub S., Romhardt K. 1999. Managing Knowledge: Building Blocks for Success. Wiley.

Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1985.

Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1990.

Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1995.

Stolarstwo i przemysł meblarski 2010. Tekst: T. Stryjakiewicz, K. Szkudlarek, J. Górny. [W:] T. Kaczmarek (red.), Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 108–109.

Stough R.R. 2015. Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster. [W:] P. Nijkamp, A. Rose, K. Kourtit (red.), Regional Science Matters. Studies devoted to Walter Isard. Springer International Publishings, Switzerland, s. 223–254.

Stryjakiewicz T. 1999. Dialektyka „globalność-lokalność”. Konflikty między strategiami globalnymi i lokalnymi (na przykładzie przemysłu meblarskiego). [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 153–158.

Swann P. 1998. Towards a Model of Clustering in High-Technology Industries. [W:] P. Swann, M. Prevezer, D. Stout (red.), Clustering in High-Technology Industries. Oxford University Press, Oxford, s. 52–76.

Swann G.M.P. 2009. How firms achieve innovation: clusters and networks. [W:] G.M.P. Swann (red.), The economics of innovation. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 147–172.

Źródła prasowe, internetowe i inne

Baza danych firm meblarskich w Polsce – zakupiona od firmy Emmu B2B. 2016.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

(www.prod.ceidg.gov.pl).

Dzieje fabryki Antoniego Tabaki 2009 (http://www.meble.swarzedz.pl/index.php?id=16).

Historia Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 2017 (http://www.producenci.meble-swarzedzkie.com.pl/pl/dodatkowa–1.html).

Jak niemożliwe staje się możliwe 2013. Tekst: A. Szypulska, „BIZNES meble.pl”, 6 grudnia 2013 r., s. 42–44.

Karolczak M. 2012. Swarzędzkie Fabryki Mebli – 60 lat minęło… (http://www.sm-swarzedz.pl/go. php/pl/nasze_miasto_nasze_sprawy/2012/swarzedzkie_fabryki_mebli_60.html).

Katalog Targów Mebli „Meble Polska”. 2017. Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Kępińscy producenci mebli na Targach Meble Polska. Tygodnik Kępiński, 23.03.2017.

Klaster Meblarski Południowej Wielkopolski 2017 (https://mojepanstwo.pl/klaster-meblowy-poludniowej-wielkopolski).

O Swarzędzu 2017 (http://swarzedz.pl/index.php?id=31).

Powiat bez bezrobotnych. Nie ma pracy tylko ten, kto jej nie chce! 2016. Tekst: A. Kurzyński. Głos Wielkopolski, 14.03.2016.

Rynek meblarski w Polsce. Raport 2017. KPMG, czerwiec 2017.

Swarzedz.pl 2017 (oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz: www.swarzedz.pl).

Swarzędz Home 2017 (oficjalna strona firmy: www.swarzedzhome.pl).

Swarzędz ogłasza: wszystko na sprzedaż 2010. Gazeta Wyborcza Poznań, 23.02.2010 r.

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli 2017 (oficjalna strona organizacji: http://www.swarzedzki-klaster.com.pl/).

Targi Meble Polska 2017 (oficjalna strona targów: www.meblepolska.pl).

Wirtualne Muzeum Mebli Swarzędzkich 2017 (www.meble.swarzedz.pl).

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.