Nr 40 (2017)

Artykuły

Paweł Churski
5–8
Wprowadzenie
PDF
Tomasz Kaczmarek
9–24
Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań
PDF
Joanna Dominiak
25–34
Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej
PDF
Paweł Churski, Bartłomiej Kołsut
35–52
Potencjał rozwojowy gminy Powidz w okresie postępującej endogenizacji procesów rozwoju
PDF
Wojciech Dyba
53–73
Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy
PDF
Michał Męczyński
75–89
Wynagrodzenia klasy kreatywnej w regionach metropolitalnych Birmingham, Lipska i Poznania – analiza porównawcza
PDF
Patrycja Piecuch, Roman Matykowski
91–105
Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej
PDF
Małgorzata Kazimierczak, Roman Matykowski
107–126
Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna
PDF
Katarzyna Kulczyńska, Natalia Pawlak
127–147
Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości nieletnich w województwie wielkopolskim
PDF
Bartosz Wojtyra
149–161
Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
PDF
Robert Hoffmann
163–177
Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim
PDF
Małgorzata Polna
179–189
Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim
PDF
Anna Kołodziejczak
191–201
Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim
PDF
Piotr Hektus
203–213
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Wielkopolsce
PDF
Dawid Bała
215–225
Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim
PDF
Barbara Maćkiewicz, Magdalena Szczepańska
227–241
Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu
PDF