Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim

Main Article Content

Anna Kołodziejczak

Abstrakt

Artykuł dotyczy zróżnicowania przestrzennego struktury samozaopatrzenia rolników z ogrodów przydomowych w województwie wielkopolskim. W 2010 r. ogrody przydomowe zajmowały 2320 ha, co stanowiło 0,12% powierzchni użytków rolnych oraz 0,16% gruntów ornych województwa wielkopolskiego. Wiodącym kierunkiem samozaopatrzenia gospodarstw rolnych są warzywa, których natężenie upraw w ogrodach przydomowych było zróżnicowane przestrzennie, najwięcej uprawiano w gminach środkowej i południowej części województwa, najmniej na wschodzie Wielkopolski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, A. (2018). Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 191–201. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12536
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Chmielewska B. 2000. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Kołodziejczak A., Kawińska M. 2014. Intensity of agricultural production organisation in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26: 107–117.
  3. Lipińska H., Harkot W., Wylupek T. 2006. Ogrody przydomowe w krajobrazie wiejskim Lubelszczyzny. [W:] K. Młynarczyk (red.), Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Olsztyn, s. 85–96.
  4. Rudnicki R., Wiśniewki Ł. 2015. Ogrody przydomowe jako element statystyki rolniczej w Polsce – stan i zróżnicowanie przestrzenne według Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Roczniki Naukowe SERiA, 17, 1: 197–202.
  5. Stanisławska J., Kozera A. 2013. Preferencje konsumpcyjne gospodarstw domowych rolników w zakresie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Handel wewnętrzny, styczeń–luty. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  6. Stanisławska J., Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R. 2014. Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 r. Roczniki Naukowe SERiA, T. 16, 1: 195–200.
  7. Stanisławska J., Wysocki F. 2011. Dochodowa elastyczność wydatków na artykuły żywnościowe w gospodarstwach domowych rolników według grup dochodowych. Roczniki Naukowe SERiA, 13, 3: 315–319.
  8. Topolski J. 1964. Ogrodnictwo. [W:] J. Buszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski. T. 3. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 267–298.
  9. Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.