Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim

Main Article Content

Robert Hoffmann

Abstrakt

Program LEADER pozwala na pozyskanie dodatkowych środków finansowych w celu realizacji projektów, które wykorzystują i poprawiają istniejące zasoby lokalne na obszarach funkcjonowania lokalnych grup działania. Województwo wielkopolskie jest zróżnicowane pod względem zasobów przyrodniczych i infrastruktury technicznej, co przekłada się na wielkość i liczbę realizowanych projektów na obszarach funkcjonowania LGD.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hoffmann, R. (2018). Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 163–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12534
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartkowski T. 1973. Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego. PWN, Warszawa–Poznań.
 2. Bartkowski T. 1974. Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa–Poznań.
 3. Falkowski J. 2016. Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 44: 55–74.
 4. Furmankiewicz M., Królikowska K. 2010. Partnerstwo terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Hoffmann R. 2014. Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim. [W:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe. Studia Obszarów Wiejskich, 35: 183–195.
 6. Hoffmann R., Jefmowicz H. 2014. Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. [W:] A. Kołodziejczak (red.), Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26: 149–158.
 7. Iwańska M. 2010. Partnerstwo idea, formy i modele działania. [W:] M. Iwańska, W. Bieńkowska, M. Roman (red.), Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
 8. Macias A. 1992. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju lokalnego. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Parysek J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Reijnen J. 1987. The role of local authorities in fostering local initiatives. [W:] A. Sutton (red.), Local initiatives. Alternative path for development. Presses Interuniversitaires Europeennes, Maastricht.
 11. Solesbury W. 1974. Policy in urban planning. Urban and Regional Planning, 8. Pergamon Press, Oxford.
 12. Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe UAM, ser. Geografia 53, Poznań.