Na drodze od „czarnego” do „zielonego” trójkąta pograniczna
PDF

Słowa kluczowe

polsko-niemiecko-czeski obszar pogranicza
czarny trójkąt
transgraniczna ochrona środowiska
jakość środowiska
jakość życia

Jak cytować

Knippschild, K. (2018). Na drodze od „czarnego” do „zielonego” trójkąta pograniczna. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (12), 149–164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/15072

Abstrakt

Pogranicze polsko-niemiecko-czeskie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku nazywano „czarnym trójkątem” z powodu silnie zdegradowanego środowiska naturalnego. Przemiany społeczno-gospodarcze związane z rozszerzaniem Unii Europejskiej, a zwłaszcza możność skorzystania z zewnętrznych środków pomocowych pozwoliły na intensywne, transgraniczne działania rewitalizacyjne, które doprowadziły do zmiany image’u rejonu, który obecnie jest określany jako „zielony trójkąt”. Międzynarodowa grupa naukowców pod kierownictwem Instytutu Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza w Dreźnie podjęła próbę oceny przebiegu ekologicznych procesów rewitalizacji i rozwoju pogranicza. Badaniami objęto zmiany zachodzące w latach 1990–2006.Wyniki tych prac mają znaczenie dla określenia przyszłych działań, służących dalszemu transgranicznemu rozwojowi tego obszaru.

PDF

Bibliografia

Knippschild R. 2008. Grenzüberschreitende Kooperation: Gestaltung und Management von Kooperationsprozessen in der Raumentwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum. Dresden.

Krämer R. 2002. Aktiv in Europa – Die ostdeutschen Länder in der Europäischen Union, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Potsdam.

Krätke S., Heeg S., Stein R. 1997. Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen Ost und West. Campus, Frankfurt/Main.

Leibenath M., Kochan B., Witschas S. 2007. Natura 2000 und grenzüberschreitender Biotopverbund an der polnisch-deutschen und der tschechisch-deutschen Grenze. Natur und Landschaft, Juni 2007: 174–268.

Mathey J., Stutzriemer S. 2007. Grenzüberschreitende Landschaftsentwicklung – ein Rückblick.

Materiały pokonferencyjne z sympozjum „Grenzraumentwicklung im Spiegel der Ereignisse” w dniu 19 lipca 2007 r. w Dreźnie.

Mathey J., Stutzriemer S. 2009. Jakość środowiska w trójkącie pogranicza – rozwój i perspektywy.

Materiały pokonferencyjne z sympozjum „Perspektywy polsko-niemiecko- czeskiego trójkąta pogranicza – potencjały i strategie“ w dniu 12 maja 2009 r. w Pradze.

Perduta J. 2009. Wandlungsprozesse in den nationalen Teilräumen – Polen. Materiały konferencyjne– sympozjum, Praga 2009.

Renner E. 2002. The Black Triangle-Area – Fit for Europe? AMBIO: A Journal of the Human Environment, 31(3): 231–235.

Roch I. 2009. Entwicklungsphasen im sächsisch-böhmisch-schlesischen Dreiländereck. [W:] M. Jerabek, I. Roch 2009 (red.), Grenzübergreifende ökologische Regionalentwicklung. Acta Universitatis Purkynianae der Jan-Evangelista-Purkyne-Universität Ústí nad Labem. Tagungsband.

Roch I., Zeneli 2009. Waldschäden als Schlüsselindikator langjähriger Umweltbelastungen im Dreiländereck – Materiały konferencyjne – sympozjum, Praga 2009.

Roch I., Kobielska K. (red.) 2010. Trójkąt pogranicza niemiecko-czesko-polskiego. Aspekty demograficzne, środowiskowe i przestrzenne.

Schmidt H.-J. 2009. Das lange Sterben der böhmischen Wälder. Sächsische Zeitung, 26.11.09.

Slavik J. 2009. Wandlungsprozesse in den nationalen Teilräumen – Tschechien – Materiały konferencyjne – sympozjum. Praga 2009.

Notatka prasowa Działu Prasowego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU), nr 148/08.

Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego. 2002. Wrocław.

Umweltpolitische Zusammenarbeit mit Mittel- und Osteuropa. 2008. BMU, Berlin.

Wspólny raport o jakości powietrza w trójgranicznym regionie Republiki Czeskiej, Polski i Niemiec w roku 2004.

Wspólny raport o jakości powietrza w regionie Czarnego Trójkąta w 1998 roku. 1999.

Konsultowane strony internetowe

http://epp.eurostat.ec.europa.eu – konsultowana 17.09–20.09.09

http://www.czso.cz – konsultowana 17.09–20.09.09

http://www.stat.gov.pl – konsultowana 17.09–20.09.09

http://europa.eu/abc/history/1990–1999 – konsultowana 8.10.09

www.mswia.gov.pl/„Komunikat XX posiedzenia z dnia 23.09.09” – konsultowana 29.10.09

www.warschau.diplo.de/„Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie środowiska” – konsultowana 29.10.09

http://www.programszwajcarski.gov.pl/ – konsultowana 29.10.09

http://www.contribution-enlargement.admin.ch – konsultowana 29.10.09

http://www.kprm.gov.pl/archiwum/7810_7829.htm – konsultowana 17.11.09

http://www.mkoo.pl – konsultowana 17.11.09

http://www.europa.sachsen.de/14854.htm – konsultowana 3.12.09