Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta
PDF

Słowa kluczowe

tkanka miejska
miasto
kompozycja
planowanie

Jak cytować

Jopek, D. (2018). Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (42), 81–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/16534

Abstrakt

Współczesne miasta to złożone systemy funkcjonalno-przestrzenne. Ich struktura przestrzenna zdefiniowana jest przez układy komunikacyjne splatane z systemami zieleni miejskiej, a komponowana przez trójwymiarową formę zabudowy, przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Ta forma urbanistyczna stanowi pewną całość, której wartości przestrzenne nie tylko kształtują funkcjonalność miasta, ale również jego tożsamość, której najważniejszym wyznacznikiem jest właśnie tkanka miejska. Tożsamość miasta jest natomiast istotnym elementem procesu umacniania lub czasem budowania jakości kulturowej, tworzącej system wartości będących ważnym elementem oceny skutków polityki przestrzennej miasta. Istotne dla procesu porządkowania czy też uczytelniania kompozycji urbanistycznej są dokumenty planistyczne, które powinny stanowić narzędzie do tworzenia nowych i ochrony istniejących wartości przestrzennych danego obszaru miasta.
Działania podejmowane w miastach w zakresie planowania ich rozwoju przestrzennego w kontekście tworzenia wartości przestrzennych koncentrują się na kilku aspektach. Pierwszym z nich jest odnowa przestrzeni miejskiej realizowana w ramach projektów rewitalizacyjnych. Drugim są strategiczne projekty urbanistyczne, które wspomagają równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego na całym obszarze miasta. Trzecim aspektem, wspomagającym dwa poprzednie, są inicjatywy społeczne podejmowane w celu zagospodarowania niewielkich przestrzeni miejskich bądź też inspirowania lokalnych władz do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności.

PDF

Bibliografia

Domaradzki K. 2016. Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.

Duany A. 2015. Foreword. [W:] A. Garcia, M. Lydon (red.), Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, Island Press, London.

Kantarek A. 2013. O orientacji w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Koolhaas R., Mau B. 1995. S, M, L, XL. Monacelli Press, New York.

Kosiński W. 2011. Wstęp do wydania polskiego. [W:] K. Lynch, Obraz miasta. Wydawnictwo Archiwolta, Kraków, s. ix.

Lynch K. 1984. Good City form. The MIT Press, London.

Lynch K. 2014. Obraz miasta. Wydawnictwo Archiwolta, Kraków.

Niezabitowska E.D. 2014. Metody i techniki badawcze w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Rossi A. 1984. Architecture of the City. The MIT Press.

Sumień T., 1992. Forma miasta. Kontekst i anatomia. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.

Szromnik A. 2007. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Warszawa.

Tołwiński T. 1947. Urbanistyka. T. 1. Budowa miasta w przeszłości. Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.

Opracowanie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa pt.: „Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy miasta Krakowa” z 2009 r. (www.bip.krakow.pl; dostęp: 12.01.2018).

Ustawa z dnia 9 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073).