Wprowadzenie

Main Article Content

Tomasz Kaczmarek

Abstrakt

Tom 47 Biuletynu „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konferencji pod hasłem „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowanej przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, wzięło udział ponad 30 badaczy, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki naukowe w kraju. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały zakres i metody badań nad obszarami metropolitalnymi z różnych perspektyw naukowych: geograficznej, politologicznej, prawno-administracyjnej, nauk o zarządzaniu, środowisku i innych. Przedstawiono kwestie organizacji i problemów funkcjonowania obszarów metropolitalnych, wyzwania i kierunki ich rozwoju, a także przykłady zastosowania wyników badań naukowych w praktyce planowania i zarządzania metropolitalnego. Część uczestników konferencji zgodziła się na opublikowanie wyników swoich badań w prezentowanym tomie czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły