Nr 47 (2019)

Artykuły

Tomasz Kaczmarek
5-8
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.01
pdf
Tomasz Kaczmarek, Magdalena Szmytkowska
9-19
Problematyka miejskich obszarów funkcjonalnych (metropolitalnych) w badaniach polskich geografów społeczno-ekonomicznych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.02
pdf
Iwona Zwierzchowska, Andrzej Mizgajski
21-36
Potencjał zielonej infrastruktury w dużych polskich miastach do świadczenia usług ekosystemowych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.03
pdf
Anna Kołodziejczak, Ewa Kacprzak, Barbara Maćkiewicz
37-55
Problemy rolnictwa na obszarach metropolitalnych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.04
pdf
Łukasz Mikuła
57-73
Przyszłość metropolitalnego planowania przestrzennego w Polsce – perspektywa odgórna i oddolna
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.05
pdf
Katarzyna Kuć-Czajkowska
75-91
Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06
pdf
Gabriela Czapiewska
93-110
Potencjał rozwojowy i funkcjonalny Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.07
pdf
Elżbieta Ociepa-Kicińska
111-123
Rozwój społeczno-gospodarczy gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na tle województwa zachodniopomorskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.08
pdf
Marzena Walaszek
125-140
Obszary integracji zarządzania publicznego w sferze usług edukacyjnych – doświadczenia Metropolii Poznań
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.09
pdf
Karol Piątkowski
141-154
Suburbanizacja jako wyzwanie dla rozwoju transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia
https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.10
pdf