Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym

Main Article Content

Joanna Dominiak

Abstrakt

Książka poświęcona jest nowoczesnym usługom, które przedstawiono na tle przemian zachodzących w sferze usług. W pracy podjęto próbę określenia ich roli w rozwoju społeczno-gospodarczym w dobie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Analiza rozwoju nowoczesnych usług prowadzona jest w różnych skalach przestrzennych – na poziomie państw Unii Europejskiej, w układzie województw w Polsce oraz w województwie wielkopolskim. Tematyka ta stanowi ważny nurt badań w światowej literaturze przedmiotu i wpisuje się w trwającą dyskusję teoretyczną nad przemianami strukturalnymi w usługach, rozwojem nowych usług oraz innowacyjnością usług.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Nowości wydawnicze