Wpływ procesów globalizacji na zmiany przestrzeni miejskiej Kielc
pdf

Słowa kluczowe

procesy globalizacji
rozwój lokalny
rozwój społeczno-gospodarczy
Kielce

Jak cytować

Sala, S. (2020). Wpływ procesów globalizacji na zmiany przestrzeni miejskiej Kielc. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (49), 63–77. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.06

Abstrakt

Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój współczesnych miast są procesy globalizacji. Z jednej strony coraz silniej wiążą ze sobą tendencje globalne z kwestiami lokalnymi, natomiast z drugiej strony eliminują pewne obszary z głównego nurtu rozwoju. W pracy przedstawiono inicjatywy podjęte w Kielcach pod wpływem tych procesów. We wstępnych rozdziałach omówiono specyfikę transformacji gospodarczej Kielc oraz zmiany w fizjonomii miasta będące konsekwencją usunięcia barier gospodarczych i fizjonomicznych ze światem zewnętrznym, a następnie rozwój: korporacji handlowych, nowoczesnych usług dla biznesu, nowoczesnych powierzchni wystawienniczych i Kieleckiego Parku Technologicznego, będących przykładami glokalizacji.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.06
pdf

Bibliografia

Benko G. 1993. Geografia technopolii. PWN, Warszawa.

Castells M. 1989. The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban regional process. Basic Blackwell Publishers, Oxford.

Czerny M. 2001. Globalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno- ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007. Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dziemianowicz W., Łukomska J. 2009. Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? [W:] Z. Makieła (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Studia KPZK PAN, t. 122.

Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2.

Harvey D. 1989. Condition of postmodernity. Basil Blackwell, Oxford.

Jastrzębski C. 2014. Gospodarka Kielc w latach 1970–2011. [W:] Adamczyk (red.), Kielce przez stulecia. Wyd. Jedność, Kielce.

Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. 2000. Globalizacja polskich metropolii. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.

Mcluhan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. University of Toronto Press, Toronto.

Robertson R. 1995. Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. [W:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global modernities. Sage Publications, London.

Runge J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Sala S. 2014a. Procesy globalizacji. Istota i geograficzne implikacje. Instytut Geografii UJK, Kielce.

Sala S. 2014b. Konsekwencje procesów globalizacji. Instytut Geografii UJK, Kielce.

Wdowicka M. 2011. Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15.

Wdowicka M. 2012. Miasta w dobie globalizacji. Korporacje transnarodowe w Polskich miastach a dostępność nowoczesnej przestrzeni dla biznesu. Studia Miejskie, 5.

Wdowicka M. 2017. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Strony internetowe:

https://www.egospodarka.pl/ (dostęp: 1.03.2020)

https://www.forbes.pl/ (dostęp: 10.03.2020)

https://idea.kielce.eu/(dostęp: 15.03.2020)

https://invest.kielce.pl/ (dostęp: 1.03.2020)

https://magazyny.pl/ (dostęp: 1.03.2020)

https://www.technopark.kielce.pl/ (dostęp: 8.02.2020)

https://www.propertydesign.pl/ (dostęp: 24.02.2020)

https://www.targikielce.pl/ (dostęp: 4.02.2020)