Nr 49 (2020)

Artykuły

Wirginia Aksztejn, Paweł Swianiewicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska
9-25
Can it be too close? The impact of the proximity of the Polish-German border on local development in Poland in the process of European integration
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.02
pdf (English)
Marcin Łuszczyk
27-37
Economic policy supporting social well-being. Remarks on the margin of Ludwig Erhard’s book “Prosperity for All”
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.03
pdf (English)
Natalia Genstwa
39-50
Środowiskowa krzywa Kuznetsa: przegląd teoretyczno-metodyczny
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.04
pdf
Tomasz Michalski
51-62
Problemy monitoringu sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym wynikające z trudności w jednoznacznym definiowaniu wskaźników
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.05
pdf
Stanisław Sala
63-77
Wpływ procesów globalizacji na zmiany przestrzeni miejskiej Kielc
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.06
pdf
Marek Obrębalski
79-96
Terytorializacja polityki rozwoju regionu dolnośląskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.07
pdf
Łukasz Musiaka
97-113
Przestrzenne aspekty procesu rewitalizacji miast mazurskich a percepcja mieszkańców
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.08
pdf
Anna Kamzol, Karolina Wrembel
115-132
Partycypacja społeczna w praktyce – schemat postępowania na przykładzie osiedla Maślice (Wrocław) i miasta Międzyborza
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.09
pdf
Edyta Masierek, Alicja Szajerska
133-156
Kreowanie przestrzeni sąsiedzkich w obszarach rewitalizacji na przykładzie Włocławka
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.10
pdf
Sławomir Kantyka, Zbigniew Kantyka
157-172
Nowe lokalne ruchy społeczne a kapitał polityczny
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.11
pdf