Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Bartosz Wojtyra

Abstrakt

Książka stanowi podsumowanie badań autora na temat lokalnych stref aktywności gospodarczej. Głównym celem zrealizowanym w pracy było określenie ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy, w tym wielofunkcyjność i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, z punktu widzenia samorządów gminnych. W monografii przedstawiono uwarunkowania i zasady tworzenia oraz funkcjonowania lokalnych stref aktywności gospodarczej, a także ich autorską klasyfikację. Ponadto oceniono związek pomiędzy lokalizacją stref aktywności gospodarczej i atrakcyjnością inwestycyjną gmin, rentą położenia oraz typologią obszarów wiejskich. Stwierdzono także m.in. istotne oddziaływanie stref na wzrost liczby pracujących. Podsumowaniem pracy jest model ex post funkcjonowania lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego oraz rekomendacje sformułowane dla samorządów terytorialnych w zakresie tworzenia tego typu zorganizowanych terenów inwestycyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtyra, B. (2020). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (49), 174. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24562
Dział
Nowości wydawnicze