Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom

Main Article Content

Emilia Jaroszewska

Abstrakt

Przemysł, który przez dziesięciolecia był siłą napędową gospodarki i wzrostu ludnościowego wielu miast, stał się w późniejszym czasie źródłem ich problemów. Kryzys działalności tworzących bazę ekonomiczną starych miast przemysłowych (zwłaszcza tradycyjnego przemysłu), wywołany przez proces dezindustrializacji, a w krajach postsocjalistycznych dodatkowo przez „szok” transformacji gospodarczej, spowodował długotrwałe i niekorzystne zmiany w wielu aspektach. Konsekwencją tych zmian jest proces kurczenia się, który wydaje się jednym z najbardziej istotnych wyzwań współczesnego rozwoju miast, zarówno w wymiarze naukowo-badawczym, jak i praktyczno-decyzyjnym. Podstawowym problemem badawczym będącym przedmiotem prezentowanej monografii jest wieloaspektowy proces kurczenia się starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. W książce przedstawiono najważniejsze koncepcje teoretyczne wyjaśniające istotę procesów regresywnych dotykających miasta i wpływających na ich kurczenie się. Przeprowadzono identyfikację oraz analizę skali, przyczyn i skutków procesu kurczenia się w kontekście międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu lokalnego na przykładzie starego miasta przemysłowego – Wałbrzycha. Dokonano także analizy różnych strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom kurczenia się w wybranych europejskich i amerykańskich starych miastach przemysłowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Nowości wydawnicze