Postsekularyzm w badaniach geograficznych

Main Article Content

Elżbieta Bilska-Wodecka

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja stanu badań geograficznych prowadzonych w nurcie postsekularyzmu. Geografia zaliczana jest do grupy tych dyscyplin naukowych, które jako jedne z pierwszych włączyły się w postsekularny dyskurs, nawiązując w warstwie teoretycznej do myśli Jürgena Habermasa. Geografowie w swoich badaniach podkreślają, że pomimo obserwowanego stopniowego powrotu religii do przestrzeni publicznej sekularyzacja i desekularyzacja mogą występować jednocześnie. Geografia wzbogaca myśl postsekularną o analizę interakcji sekularyzmu i sakralności w przestrzeni. Ważnym tematem badań jest wpływ symboliki lub kodu kulturowego na wyrażenie religijnej tożsamości osób i miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej. W badaniach geograficznych zwraca się też uwagę m.in. na kapitał duchowy człowieka (VBA) oraz działalność organizacji opartych na wierze (FBOs), których wolontariusze – o różnych tożsamościach religijnych – pracują na rzecz wykluczonych grup społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bilska-Wodecka, E. (2021). Postsekularyzm w badaniach geograficznych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 59–71. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Archer M.S., Vaughan M. 1970. Education, secularization, desecularization and resecularization. A Sociological Yearbook of Religion in Britain, 3(1): 130–145.
 2. Baumeister A. 2011. The Use of “Public Reason” by Religious and Secular Citizens: Limitations of Habermas’ Conception of the Role of Religion in the Public Realm. Constellations, 18: 222–243.
 3. Beaumont J.R. 2004. Workfare, associationism and the “underclass” in the United States: contrasting faith-based action on urban poverty in a liberal welfare regime. [W:] H. Noordegraaf, R. Volz (red.), European churches confronting poverty: Social action against social exclusion. SWI Verlag, Bochum, s. 249–278.
 4. Beaumont J. 2010. Transcending the particular in postsecular cities. [W:] A. Molendijk, J. Beaumont, C. Jedan (red.), Exploring the postsecular: The religious, the political, and the urban. Brill, Leiden–Boston, s. 3–17.
 5. Beaumont J., Baker C. (red.) 2011. Postsecular Cities: space, theory and practice. Contiuum, London.
 6. Beaumont J., Cloke P. (red.) 2012. Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities. The Policy Press, Bristol.
 7. Beaumont J., Dias C. 2008. Faith-based organisations and urban social justice in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99(4): 382–392.
 8. Beckford J. 2012. SSSR Presidential Address Public Religions and the Postsecular: Critical Reflections. Journal for the Scientific Study of Religion, 51(1): 1–19.
 9. Bilska-Wodecka E., Jackowski A., Sołjan I. 2019. Geography of religion at the turn of the 21st century – historical and contemporary issues. Historia Religionum, 11: 15–28.
 10. Boeve L. 2008. Religion after detraditionalization: Christian faith in a postsecular Europe. [W:] G. Ward, M. Hoelzl (red.), The new visibility of religion: Studies in religion and cultural hermeneutics. Continuum, London, s. 187–209.
 11. Burdziej S. 2010. Socjologia postsekularna? Studia Socjologiczne, 2(197): 89–107.
 12. Bracke S. 2008. Conjugating the modern/religious, conceptualizing female religious agency: Contours of a “postsecular” conjuncture. Theory, Culture and Society, 25(6): 51–67.
 13. Bradley A., Carruthers J., Tate A. 2010. Introduction: Writing post-secularity. [W:] J. Carruthers, A. Tate (red.), Spiritual identities: Literature and the post-secular imagination. Peter Lang, Bern, s. 1–8.
 14. Bradley T. 2009. A call for clarification and critical analysis of the work of faith-based development organizations (FBDO). Progress in Development Studies, 9(2): 101–114.
 15. Braidotti R. 2008. In spite of the times: The postsecular turn in feminism. Theory, Culture, and Society, 25(6): 1–24.
 16. Bretherton L. 2011. A postsecular politics? Inter-faith relations as a civic practice. Journal of the American Academy of Religion, 79(2): 346–377.
 17. Cloke P. 2010. Theo-ethics and radical faith-based praxis in the postsecular city. [W:] A. Molendijk, J. Beaumont, C. Jedan (red.), Exploring the postsecular: The religious, the political, and the urban. Brill, Leiden–Boston, s. 223–241.
 18. Cloke P., Baker Ch., Sutherland C., Williams A. 2019. Geographies of Postsecularity. Re-envisioning Politics, Subjectivity and Ethics. Routledge, London–New York.
 19. Cloke P., Beaumont J. 2013. Geographies of postsecular rapprochement in the city. Progress in Human Geography, 37(1): 27–51.
 20. Cloke P., Johnsen S., May J. 2005. Exploring ethos? Discourses of ‘charity’ in the provision of emergency services for homeless people. Environment and Planning A, 37(3): 385–402.
 21. Dalferth I.U. 2010. Post-secular society: Christianity and the dialectics of the secular. Journal of the American Academy of Religion, 78(2): 317–345.
 22. Dora V. della 2018. Infrasecular geographies: Making, unmaking and remaking sacred space. Progress in Human Geography, 42(1): 44–71.
 23. Glasze G., Schmitt T.G. 2018. Understanding the geographies of religion and secularity: on the potentials of a broader exchange between geography and the (post-) secularity debate. Geographica Helvetica, 73(4): 285–300.
 24. Goh R.B.H. 2011. Market theory, market theology: The business of the church in the city. [W:] J. Beaumont, C. Baker (red.), Postsecular cities: Space, theory and practice. Continuum, London, s. 50–68.
 25. Gorski P.S., Altinordu A. 2008. After secularization? Annual Review of Sociology, 34(1): 55–85.
 26. Gökarıksel B., Secor A.J. 2020. Affective geopolitics: Anxiety, pain, and ethics in the encounter with Syrian refugees in Turkey. Environment and Planning C: Politics and Space, 38(7–8): 1237–1255.
 27. Greed C. 2011. A feminist critique of the postsecular city: God and gender. [W:] J. Beaumont, C. Baker (red.), Postsecular cities: Space, theory and practice. Continuum, London, s. 104–119.
 28. Habermas J. 2002. Religion and rationality: Essays on Reason, God and Modernity (Studies in Contemporary German Social Thought). Polity Press, Cambridge.
 29. Habermas J. 2003. The future of human nature. Polity Press, Cambridge.
 30. Habermas J. 2006. Religion in the public sphere. European Journal of Philosophy, 14(1): 1–25.
 31. Habermas J. 2008a. Notes on a post-secular society (http://www.signandsight.com/features/1714. html; dostęp: 1211.2020).
 32. Habermas J. 2008b. Between naturalism and religion. Philosophical essays. Polity Press, Cambridge.
 33. Habermas J. 2010. A reply. [W:] N. Brieskorn, J. Habermas, M. Reder, F. Ricken, J. Schmidt (red.), An awareness of what is missing: Faith and reason in a post-secular age. Polity Press, Cambridge, s. 72–83.
 34. Habermas J. 2011. “The political”: The rational meaning of a questionable inheritance of political theology. [W:] E. Mendieta, J. Vanantwerpen (red.), The power of religion in the public sphere. Columbia University Press, New York, s. 15–33.
 35. Hadden J.K. 1987. Toward desacralizing secularization theory. Social Forces, 65(3): 587–611.
 36. Harrington A. 2007. Habermas and the “post-secular” society. European Journal of Social Theory, 10(4): 543–560.
 37. Havlicek T., Klingorova K. 2017. City with or without God? Features of post-secularism in religious landscape of post-communist Prague. Social & Cultural Geography, 19(6): 789–811.
 38. Henkel R. 2014. The changing religious space in (large) Western European cities. Prace Geograficzne, 137: 7–15.
 39. Herman A., Beaumont J., Cloke P., Walliser A. 2012. Spaces of Postsecular Engagement in Cities. [W:] J. Beaumont, P. Cloke (red.), Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities. The Policy Press, Bristol, s. 59–80.
 40. Jacobsen D., Jacobsen R.H. 2008. Postsecular America: A new context for higher education. [W:] D. Jacobsen, R.H. Jacobsen (red.), The American university in a postsecular age. Oxford University Press, New York, s. 3–15.
 41. King M. 2005. Art and the postsecular. Journal of Visual Art Practice, 4(1): 3–17.
 42. Klingorová K. 2020. Feminist approaches in the geographies of religion: experience, emotions, everydayness and embodiment in postsecular society and space. AUC Geographica, 55(1): 123–133.
 43. Klingorová K., Gökarıksel B. 2018. ‘God was with me everywhere’: women’s embodied practices and everyday experiences of sacred space in Czechia. Gender, Place & Culture, 25(1): 37–60.
 44. Knott K. 2010. Cutting through the postsecular city: A spatial interrogation. [W:] A.L. Molendijk, J. Beaumont, C. Jedan (red.), Exploring the postsecular: The religious, the political and the urban. Brill, Leiden, s. 19–38.
 45. Kong L. 1999. Geography and religion: trends and prospects. Progress in Human Geography, 14(3): 355–371.
 46. Kong L. 2001. Mapping ‘new’ geographies of religion: politics and poetics in modernity. Progress in Human Geography, 25(2): 211–233.
 47. Kong L. 2010. Global shift, theoretical shift: Changing geographies of religion. Progress in Human Geography, 34(6): 755–776.
 48. Kyrlezhev A. 2008. The postsecular age: Religion and culture today. Religion, State and Society, 36(1): 21–31.
 49. Martin D. 1969. The Religious and the secular: Studies in secularization. Routledge and Kegan Paul, Oxford.
 50. Martin D. 2011. The Future of Christianity. Reflections on Violence and Democracy, Religion and Secularization. Ashgate, Farnham.
 51. Matuštík M.B. 2006. Habermas’ turn? Philosophy & Social Criticism, 32(1): 21–36.
 52. May J., Cloke P. 2014. Modes of attentiveness: reading for difference in geographies of homelessness. Antipode, 46(4): 894–920.
 53. McLennan G. 2010. The Postsecular Turn. Theory, Culture & Society, 27(4): 3–20.
 54. Molendjik A.L., Beaumont J., Jedan C. (red.) 2010. Exploring the Postsecular: the religious, the political and the urban. Brill, Leiden–Boston.
 55. Morozov A. 2008. Has the postsecular age begun? Religion, State and Society, 36(1): 39–44.
 56. Obirek S. 2019. Postsekularyzm jako alternatywa dla sekularyzacji (http://www.humanizm.net.pl/ postsekularyzm.html; dostęp: 12.11.2020).
 57. Olson E., Hopkins P., Pain R., Vincett G. 2013. Retheorizing the Postsecular Present: Embodiment, Spatial Transcendence, and Challenges to Authenticity Among Young Christians in Glasgow, Scotland. Annals of the Association of American Geographers, 103(6): 1421–1436.
 58. Park Ch.C. 1994. Sacred Worlds: Introduction to Geography and Religion. Routledge, London.
 59. Puczydłowski M. 2016. Filozofia Jürgena Habermasa wobec zwrotu postsekularnego. Kwartalnik Filozoficzny, 44(1): 155–169.
 60. Rinschede G. 1999. Religionsgeographie. Westermann, Braunschweig.
 61. Sievernich M. 2003. Pastoral care for the sick in a post-secular age: An Ignatian perspective. Christian Bioethics, 9(1): 23–37.
 62. Stevenson D., Dunn K., Possamai A., Piracha A. 2010. Religious belief across “postsecular” Sydney: the multiple trends in (de)secularisation. Australian Geographer, 41(3): 323–50.
 63. Stokes P., Baker C., Lichy J. 2016. The Role of Embedded Individual Values, Belief and Attitudes and Spiritual Capital in Shaping Everyday Postsecular Organizational Culture. European Management Review, 13(1): 37–51.
 64. Warchala M. 2013. Postsekularne konstelacje nowoczesności. O historycznych związkach religii i nauk społecznych. Stan Rzeczy, 2(5): 75–92.
 65. Wigley E. 2018. Unofficial geographies of religion and spirituality as postsecular spaces. [W:] J. Beaumont (red.), The Routledge Handbook of Postsecularity. Routledge, London–New York, s. 371–382.
 66. Williams A. 2012. Moralising the poor? Faith-based organizations, Big Society and contemporary workfare policy. [W:] J. Beaumont, P. Cloke (red.), Faith-Based Organizations and Exclusion in European Cities. Policy Press, Bristol, s. 173–198.
 67. Williams A. 2015. Postsecular Geographies: Theo-ethics, Rapprochement and Neoliberal Governance in a Faith-based Drug Programme. Transactions, Institute of British Geographers, 40(2): 192–208.
 68. Williams A., Cloke P., Thomas S. 2012. Contesting co-option: Faith-based organizations, social exclusion and neoliberal urban governance. Environment and Planning A, 44(6): 1479–1501.
 69. Wilson E.K., Steger M.B. 2013. Religious globalism in the post-secular age. Globalizations, 10(3): 481–495.
 70. Zielińska K. 2009. Spory wokół teorii sekularyzacji. Nomos, Kraków.