Nr 54 (2021)

Artykuły

Guy Baudelle, Louis-Thibault Buron
35–58
Wyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynników
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.03
PDF (English)
Elżbieta Bilska-Wodecka
59–71
Postsekularyzm w badaniach geograficznych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.04
PDF
Mirosława Czerny, Andrzej Czerny
73–92
Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.05
PDF
Bolesław Domański, Monika Murzyn-Kupisz
93–112
Krajobraz kulturowy a zmieniające się narracje tożsamości miasta – przypadek Gliwic
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.06
PDF
Tomasz Kaczmarek
113-139
Prawo do przedmieść. Dylematy inkorporacji terenów podmiejskich na przykładzie miasta Opola
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.07
PDF
Jerzy Runge
141–152
Metodologia prac awansowych a tożsamość polskiej geografii społeczno-ekonomicznej – wybrane kwestie problemowe
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.08
PDF
Zbigniew Rykiel
153–162
Region w teorii Kazimierza Dziewońskiego – założenia i implikacje
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.09
PDF
Jacek Schmidt
163–182
Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10
PDF
Tadeusz Siwek
183–192
Herczawa-Hrčava: najbardziej czeska czy najbardziej pragmatyczna wieś na Zaolziu?
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.11
PDF
Marek Sobczyński
193–226
Autonomia terytorialna mniejszości narodowych. Ujęcie komparatystyczne na przykładzie Mjanmy, Panamy i Boliwii
https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.12
PDF