Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland

Main Article Content

Emilia Bogacka

Abstrakt

Celem rozdziału jest określenie postrzegania bezpieczeństwa przez użytkowników parku miejskiego i podkreślenie elementów, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przy użyciu koncepcji zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (z ang. Crime Prevention Through Environmental Design, w skrócie CPTED). Badanie, w którym wzięło udział 501 respondentów, zostało przeprowadzone od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w największym parku Poznania – Cytadeli. Przeprowadzono analizę postrzegania bezpieczeństwa według pory dnia oraz w odniesieniu do fizycznego i społecznego otoczenia parku. Użytkownicy parku stwierdzają, że w ciągu dnia czują się bezpieczniej niż wieczorem, a na deklarowane bezpieczeństwo wpływa płeć i wiek. Odpowiednie oświetlenie i monitoring wideo to elementy, które przeważnie pozytywnie oddziałują na odczuwany poziom bezpieczeństwa. To samo dotyczy towarzystwa innych ludzi lub psa. Wandalizm, obecność bezdomnych i spożywanie alkoholu w parku wywierają negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogacka, E. (2021). Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 227. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28259
Dział
Nowości wydawnicze