Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie

Main Article Content

Mirosława Czerny
Andrzej Czerny

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie zagrożenia wysiedleniem i przemocą stosowanymi wobec ludności miejscowej – Garifuna w Hondurasie, w kontekście procesów rozwojowych opartych na intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych. Zakłada, że ludność Garifuna poddana jest procesom rugowania z zajmowanych ziem i spychania na margines życia gospodarczego w regionie turystycznym, gdzie władze, nie respektując prawa własności wspólnotowej, stosują przemoc i prześladowania celem przejęcia kontroli nad jej terytorium. Celem artykułu jest analiza przypadku regionu Bahia de Tela nad Morzem Karaibskim w kontekście często wdrażanej w krajach rozwijających się polityki ekstraktywizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czerny, M., & Czerny, A. (2021). Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 73–92. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Cáceres B. (https://www.youtube.com/watch?v=Xa7pjIFVZ1U; dostęp: 24.08.2020).
 2. Editorial: Régimen con rasgos de Crimen de Apartheid sufren garífunas de Honduras.
 3. https://www.reporterosdeinvestigacion.com/2020/07/28/editorial-regime...; dostęp: 16.11.2020).
 4. Galafassi G.P., Riffo L.N. 2018. Que es el extractivismo? Apuntes criticos para un debate necesario. La Izquierda. Diario, 4.07: 1–7.
 5. Gargallo F. 2000. Los garífuna de Centroamérica: Reubicación, sobrevivencia y nacionalidad de un pueblo afroindoamericano. Política y Cultura, 14: 89–107.
 6. Gudynas E. 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. [W:] Extractivismo, política y sociedad (varios autores). CAAP y CLAES, Quito, s. 187–225.
 7. Gudynas E. 2012. Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Nueva Sociedad, 237: 128–146.
 8. Gudynas E. 2013. Extracciones, extractivismos y extrahecciones un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, CLAES, 18: 1–8.
 9. Machado Aráoz H. 2016. El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca (http://extractivismo.com/; dostęp: 4.08.2020).
 10. Municipio de Tela. Departamento de Atnántida 2003. Validación del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. Tela, Honduras.
 11. Nuñez S., Herrera F., Flores M. 2016. Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras. COPINH,
 12. OFRANEH, tni, Jubileo Sur Américas. OFRANEH – Organización Fraternal Negra Hondurena. Pueblo Garifuna (http://www.ofraneh.org/ ofraneh/quienes_somos.html; dostęp: 16.03.2020).
 13. Reboratti C. 2017. Agricultura y extractivismo. Voces en el Fénix, 60: 118–125 (https://www.vocesenelfenix.com/content/agricultura-y-extractivismo; dostęp: 27.07.2020)
 14. Roy Cayetano E. 1987. Why cooperatives fail. Belice. Ethnicity and Development. SPEAR, Belice.
 15. Smoleń M. 2016. Kto zabił świat? O „To zmienia wszystko” Naomi Klein (https://publica.pl/teksty/smolen-kto-zabil-swiat-o-to-zmienia-wszystko-naomi-klein-56385.html; dostęp: 16.08.2020).
 16. Trucchi G. 2010. Desarrollo turístico en la Bahía de Tela: Los Micos Beach and Golf Resort, un proyecto polémico. Alba Sud, Investigación y comunicación para el desarrollo. Opiniones en Desarrollo, Programa Turismo responsable. Articulo, 8, noviembre de 2010.
 17. Vilaseca Boixareu I. 2010. El Proyecto. Micos Beach Resort de la Bahia de Tela en Honduras. Un modelo turístico insostenible (http://www.cedat.cat/_pdf/coloquios/isabel.pdf; dostęp: 2.04.2020).
 18. Źródła internetowe
 19. https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-46533873 (dostęp: 19.08.2020)
 20. https://www.ecured.cu/Gar%C3%ADfuna_(etnia) (dostęp: 19.08.2020)
 21. https://www.dw.com/es/secuestran-a-cuatro-l%C3%ADderes-de-etnia-gar%C3%ADfuna-enhonduras/a-54230528 (dostęp: 20.08.2020)
 22. http://www.ofraneh.org/ofraneh/Bahia_de_Tela.html (dostęp: 12.04.2020)
 23. https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Boletines_Servicios/2018/Estadisticas-Turisticas-de-Honduras-2011-2016.pdf (dostęp: 22.08.2020)