Wprowadzenie
PDF

Jak cytować

Churski, P. (2022). Wprowadzenie. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 5–11. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.01

Abstrakt

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nr. 62 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to szósty zeszyt serii poświęconej wyzwaniom rozwojowym Wielkopolski. Dostrzegając niedostatek aktualnych opracowań dotyczących problemów społecznych i ekonomicznych naszego regionu, Redakcja, przy aprobacie ówczesnej Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowiła, że począwszy od 2016 r. każdy czwarty w danym roku zeszyt czasopisma będzie miał charakter tomu zbierającego wyniki badań regionalnych dotyczących województwa wielkopolskiego. Zakładamy, że podjęta inicjatywa przyczyni się do tworzenia cennego poznawczo zbioru rezultatów analiz, których zakres przestrzenny dotyczy Wielkopolski. W niniejszym numerze zebraliśmy kolejne aż 22 artykuły, których problematyka obejmuje: skutki pandemii COVID-19 dla procesów rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych obszarów województwa wielkopolskiego, specyfikę procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski i jej obszarów, sytuację budżetową i politykę finansową JST w województwie wielkopolskim oraz stan i przemiany zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów regionu i jego ośrodków miejskich, z uwzględnieniem wyzwań procesu rewitalizacji.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.01
PDF