Nr 62 (2022)

Artykuły

Ryszard Necel
13-29
Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02
PDF
Joanna Dominiak
31-45
Sektor usług w aglomeracji poznańskiej – zmiany w obliczu pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.03
PDF
Maria Halamska, Arkadiusz Ptak
47-62
Lokalny wymiar pandemii COVID-19. Studium przypadku wielkopolskiej gminy
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.04
PDF
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska
63-85
Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.05
PDF
Adam Gawryluk, Monika Kulisz, Agnieszka Komor
87-109
Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06
pdf
Dawid Kozubek, Barbara Konecka-Szydłowska
111-130
Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.07
pdf
Eugeniusz Kwiatkowski, Agata Szymańska
131-149
Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.08
pdf
Sebastian Kubala
151–161
Oddziaływanie kierunku produkcji gospodarstw rolnych regionów Wielkopolski i Śląska na koszty ogólnogospodarcze
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.09
pdf
Agata Malak-Rawlikowska, Edward Majewski, Paweł Kobus, Renata Giedych, Gabriela Maksymiuk, Barbara Szulczewska
163-182
Ocena wpływu krajobrazów wiejskich na konkurencyjność regionów metodą Bayesian Belief Network – przypadek Wielkopolski w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.10
pdf (English)
Iwona Gorzeń-Mitka
183-197
Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.11
pdf
Agnieszka Mrozińska
199-215
Podaż najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim na przykładzie użytkowników serwisu Airbnb
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.12
pdf
Mateusz Smolarski
217-237
Granica województwa a powiązania regionalnym transportem kolejowym na przykładzie Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.13
pdf
Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik
239-258
Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.14
pdf
Paweł Motek
259-281
Zróżnicowanie polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018–2021
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.15
pdf
Anna Białek-Jaworska, Robert Jaworski, Artur Wachowiak
283-302
Przychody pozabudżetowe a limit zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.16
pdf (English)
Agnieszka Teterycz, Anna Białek-Jaworska, Michał Woźniak, Monika Piosik
303-323
Czy spółki sektora gier komputerowych odnoszą korzyści z IP Box? Perspektywa międzynarodowa, polska i województwa wielkopolskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.17
pdf (English)
Borys Martela
325-341
Znaczenie budżetu obywatelskiego w rozwoju zrównoważonego transportu. Analiza projektów wybranych przez mieszkańców wielkopolskich miast w latach 2020–2021
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.18
pdf
Marta Szejnfeld
343-359
Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.19
pdf (English)
Paweł Piotr Szumigała
361-389
Metoda Historycznych Kodów Przestrzennych w diagnozie stanu ochrony krajobrazu w aspekcie planowania przestrzennego na przykładzie powiatu poznańskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.20
pdf
Dorota Rynio, Alicja Zakrzewska-Półtorak
389-404
Zasady polityki przestrzennej deklarowane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich województwa wielkopolskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.21
pdf
Natalia Dziarmakowska
405-421
Wpływ regionalnych wytycznych na aktywność gmin w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na przykładzie województwa wielkopolskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.22
pdf
Wojciech Korbel
423-441
Miejscowy Plan Rewitalizacji „Jabłkowskiego– Podgórze” w Kaliszu – nadzieja zmian w kreacji polityki przestrzennej w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.23
pdf