Zróżnicowanie polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018–2021
pdf

Słowa kluczowe

polityka podatkowa
podatki lokalne
gmina
województwo wielkopolskie

Jak cytować

Motek, P. (2022). Zróżnicowanie polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018–2021. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 259–281. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.15

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania polityki podatkowej gmin województwa wielkopolskiego. Przede wszystkim określono czynniki wyjaśniające to zróżnicowanie oraz przeprowadzono typologię polityki podatkowej gmin. W artykule wykorzystano koncepcje konkurencji podatkowej oraz cyklu politycznego. Badaniem objęto podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. W analizie empirycznej wykorzystano metodę regresji liniowej oraz hierarchiczną metodę grupowania Warda. Zbadano 226 gmin województwa wielkopolskiego w latach 2018–2021. Uzyskane wyniki wskazują, że czynnikami wyjaśniającymi zróżnicowanie polityki podatkowej są wielkość gminy, jej zamożność, odległość od dużego miasta oraz stawki podatkowe obowiązujące w gminach sąsiednich. Przeprowadzona typologia pokazała, że dominuje typ fiskalny, nastawiony na maksymalizację dochodów budżetowych. Rzadziej występowały typ liberalny oraz populistyczny.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.15
pdf

Bibliografia

Allers M., Elhorst P. 2005. Tax Mimicking and Yardstick Competition Among Local Governments in the Netherlands. International Tax and Public Finance, 12: 493-513. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1500-x DOI: https://doi.org/10.1007/s10797-005-1500-x

Besley T., Case A. 1995. Incumbent Behavior: Vote-Seeking, Tax-Setting, and Yardstick Competition. The American Economic Review, 85, 1: 25-45.

Chojnicki Z., Czyż T. 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Domański B. 2018. Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995-2015. Studia KPZK, 183: 249-262.

Dziuba J. 2019. Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2017. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 125: 33-43. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.125.3 DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.125.3

Etel L., Dowgier R. 2013. Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany. Temida, 2.

Felis P. 2015. Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3(277): 133-158. https://doi.org/10.33119/GN/100841 DOI: https://doi.org/10.33119/GN/100841

Felis P., Rosłaniec H. 2017. Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich. Gospodarka Narodowa, 2(288): 45-67. https://doi.org/10.33119/GN/100735 DOI: https://doi.org/10.33119/GN/100735

Felis P., Otczyk G. 2021. Zróżnicowanie fiskalnych skutków gminnej polityki podatkowej w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 1(65): 77-102. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.06 DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.06

Głowicka-Wołoszyn R., Wieczorek A., Satoła Ł. 2018. Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56(4): 175-187. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.14 DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.14

Grabiński T. 2003. Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionalnym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hozer-Koćmiel M. 2018. Ocena rozwoju społeczno-ekonomicznego województw za pomocą HDI. Wiadomości Statystyczne, 63(3): 40-49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0637 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0637

Janeba E., Osterloh S. 2013. Tax and the City - A Theory of Local Tax Competition. Journal of Public Economics, 106: 89-100. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.07.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.07.004

Jofre-Monseny J., Solé-Ollé A. 2010. Tax Differentials in Intraregional Firm Location: Evidence from New Manufacturing Establishments in Spanish Municipalities. Regional Studies, 44(6): 663-677. https://doi.org/10.1080/00343400802508877 DOI: https://doi.org/10.1080/00343400802508877

Józefowicz I., Michniewicz-Ankiersztajn H. 2020. Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52: 29-42. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.03 DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.03

Kańduła S., Przybylska J. 2022. Odpowiedź polskich gmin na pierwszą falę kryzysu COVID-19. [W:] S. Kańduła, J. Przybylska (red.), Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 75-98. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-104-0/4 DOI: https://doi.org/10.18559/978-83-8211-104-0/4

Klimska U. 2003. Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001. Studia Regionalne i Lokalne, 1(11): 149-170.

Ly T., Paty S. 2020. Local taxation and tax base mobility: Evidence from France. Regional Science and Urban Economics, 82: 103430. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.01.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.01.010

Łukomska J., Swianiewicz P. 2015. Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Municipium SA, Warszawa.

Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B. 2021. Spatial diversification of property tax policy - Searching for yardstick competition in Polish metropolitan areas. Land Use Policy, 109: 105613. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105613 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105613

Milligan G.W., Cooper M.C. 1985. An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. Psychometrika, 50(2): 159-179. https://doi.org/10.1007/BF02294245 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02294245

Miszczuk A., Miszczuk M. 1995. Próba typologii polityki podatkowej gmin (na przykładzie woj. lubelskiego). Wiadomości Statystyczne, 5: 34-36.

Motek P. 2021. Naśladownictwo podatkowe - wpływ sąsiadujących gmin na stawki podatku rolnego w województwie wielkopolskim. Czasopismo Geograficzne, 92(2): 281-298. https://doi.org/10.12657/czageo-92-12 DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-92-12

Mouritzen P.E. 1989. The Local Political Business Cycle. Scandinavian Political Studies, 12(1): 37-55. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00080.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00080.x

Nordhaus W.D. 1975. The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 42(2): 162-190. https://doi.org/10.2307/2296528 DOI: https://doi.org/10.2307/2296528

Oates W.E. 1972. Fiscal Federalism. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.

Pahl B. 2021. Uchwały rad gmin w sprawie zwolnień i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, podejmowane w ramach tzw. tarcz antykryzysowych - próba podsumowania. Analizy i Studia, CASP, 2(12): 35-45. https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.4 DOI: https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.4

Parysek J. 1982. Modele klasyfikacji w geografii. Seria Geografia, 31.

Ramajo J., Ricci-Risquete A., Jerez L., Hewings G. 2020. Impacts of Neighbors on Local Tax Rates: A Space-Time Dynamic Panel Data Analysis. International Regional Science Review, 43(1-2): 105-127. https://doi.org/10.1177/0160017619871990 DOI: https://doi.org/10.1177/0160017619871990

Salmon P. 1987. Decentralization as an incentive scheme. Oxford Review of Economic Policy, 3(2): 24-43. https://doi.org/10.1093/oxrep/3.2.24 DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/3.2.24

Solé-Ollé A. 2003. Electoral accountability and tax mimicking: the effects of electoral margins, coalition government, and ideology. European Journal of Political Economy, 19: 685-713. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00023-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00023-5

Swianiewicz P. 1996. Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Transformacja Gospodarki, 73.

Tiebout Ch.M. 1956. A pure theory of local expenditures. The Journal of Political Economy, 64(5): 416-424. https://doi.org/10.1086/257839 DOI: https://doi.org/10.1086/257839

Trojanek M., Kisiała W., Trojanek R. 2021. Do local governments follow their neighbours' tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108: 105576. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576

Ward J.H. 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 58(301): 236-244 https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845 DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Wilson J. 1986. A theory of interregional tax competition. Journal of Urban Economics, 19: 296-315. https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90045-8 DOI: https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90045-8

Wilson J., Wildasin D. 2004. Capital tax competition: bane or boon. Journal of Public Economics, 88: 1065-1091. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00057-4 DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(03)00057-4

Wojtyra B. 2017. Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 149-161.

Wójtowicz K. 2007. System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Zodrow G.R., Mieszkowski P. 1986. Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local Public Goods. Journal of Urban Economics, 19: 356-370. https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90048-3 DOI: https://doi.org/10.1016/0094-1190(86)90048-3