Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego
pdf

Słowa kluczowe

logo
place branding
tożsamość wizualna
marka terytorialna
Wielkopolska
Śląskie

Jak cytować

Adamus-Matuszyńska, A., & Dzik, P. (2022). Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 239–258. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.14

Abstrakt

Artykuł ma charakter empiryczny. W oparciu o badanie treści logo jednostek samorządu terytorialnego (JST) autorzy porównują znaki, by w konsekwencji wskazać specyfikę tożsamości wizualnej miast, gmin i powiatów dwóch województw – wielkopolskiego i śląskiego. Punktem wyjścia rozważań są teorie marketingu i brandingu terytorialnego, które poszukują zrozumienia znaczenia promocji w budowaniu tożsamości miejsca. Dla potrzeb badań dokonano analizy treści zidentyfikowanych w procesie badawczym logo gmin, miast i powiatów – 122 w województwie wielkopolskim oraz 104 w województwie śląskim. Badana próba równa się badanej populacji. Do analizy wykorzystano typologię opracowaną przez autorów, by następnie zastosować analizę porównawczą. W podsumowaniu autorzy wnioskują o tożsamości wizualnej województw jako marek terytorialnych.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.14
pdf

Bibliografia

Adams S., Morioka N. 1994. Logo design workbook: a hands-on guide to creating logos. Rockport Publishers, Gloucester, Mass.

Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. 2017. Tożsamość wizualna polskich województw, miast i powiatów. Identyfikacja, prezentacja, znaczenie. Adam Marszałek & ASP w Katowicach, Toruń-Katowice.

Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. 2017. Logo w komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego. Marketing i Rynek, 10: 26-42.

Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. 2018. Kraj bez ludzi. Motywy graficzne w identyfikacji wizualnej polskich jednostek samorządu terytorialnego. [W:] A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Cichmińska (red.), Postać w kulturze wizualnej. T. 2. Obraz i słowa. Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. 2019. "Welcome signs" in public space: separation and identity. On the w@terfront, 61/4: 3-16. https://doi.org/10.1344/waterfront2019.61.6.4 DOI: https://doi.org/10.1344/waterfront2019.61.6.4

Adamus-Matuszyńska A., Dzik P. 2022. Double Visual Identity of the Place Brand: Coat of Arms & Logo. The case of Poland. [W:] B. Casais, A.M. Soares (red.), Uniting Marketing Efforts for the Common Good: a challenge for four sectors. Springer, Cham (w druku).

Anholt S. 2006. Sprawiedliwość marek. Instytut Marki Polskiej, Warszawa.

Ashworth G.J. 2009. The Instruments of Place Branding: How Is It Done? European Spatial Research and Policy, 16, 1: 9-22. https://doi.org/10.2478/v10105-009-0001-9 DOI: https://doi.org/10.2478/v10105-009-0001-9

Augustyn A. 2008. Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie miast województwa podlaskiego. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.

Balmer J.M.T., Gray E.R. 2003. Corporate brands: what are they? What of them? European Journal of Marketing, 37, 7/8: 972-997. https://doi.org/10.1108/03090560310477627 DOI: https://doi.org/10.1108/03090560310477627

Bańczyk M. 2009. Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Poznań.

Barke M., Harrop K. 1994. Selling the industrial town: Identity, image and illusion. [W:] J.R. Gold, S.V. Ward (red.), Place promotion. John Wiley & Sons Chichester, UK, s. 93-114.

Barthes R. 1985. Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki, 76/3: 289-302.

Berrada M. 2018. Towards a Holistic Place Branding Model: A Conceptual Model Proposal. Chinese Business Review, 17(5): 223-237. https://doi.org/10.17265/1537-1506/2018.05.002 DOI: https://doi.org/10.17265/1537-1506/2018.05.002

Bierwiaczonek K., Nawrocki T. 2017. Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca, miasta i mieszkańców. [W:] K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki (red.), Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Katowice, Wrocław. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Boisen M., Teerlouw K., Groote P., Couwenberg O. 2018. Reframing place promotion, place marketing, and place branding - moving beyond conceptual confusion. Cities, 80: 4-11. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.021 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.021

Boisen M., Teerlouw K., van Gorp B. 2011. The selective nature of place branding and the layering of spatial identities. Journal of Place Management and Development, 4, 2: 135-147. https://doi.org/10.1108/17538331111153151 DOI: https://doi.org/10.1108/17538331111153151

Borgerson J.L., Schroeder J.E. 2005. Identity in Marketing Communications: An Ethics of Visual Representation. [W:] A.J. Kimmel (red.), Marketing Communication: New Approaches, Technologies, And Styles. Oxford University Press, Oxford.

Campelo A. 2017. The state of art: from country-of-origin to strategies for economic development. [W:] A. Campelo (red.), Handbook on Place Branding and Marketing. Edward Elgar, Cheltenham, s. 3-21. https://doi.org/10.4337/9781784718602.00010 DOI: https://doi.org/10.4337/9781784718602.00010

Colomb C. 2017. Place marketing and branding in (Anglophone) urban studies and urban political economy: a critical review. Γεωγραφίες/Geographies, 30: 41-52.

Dupre K. 2018. Trends and gaps in place-making in the context of urban development and tourism: 25 years of literature review. Journal of Place Management and Development.

Evamy M. 2007. Logo. Przewodnik dla projektantów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Florek M. 2007. Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Foss S.K. 2018. Rhetorical Criticism. Exploration and Practice. Vth. ed. Waveland Press, Long Grove, Ill.

Gaski J.A. 2020. A history of brand misdefinition - with corresponding implications for mismeasurement and incoherent brand theory. Journal of Product & Brand Management, 29/4: 517-530. https://doi.org/10.1108/JPBM-11-2018-2124 DOI: https://doi.org/10.1108/JPBM-11-2018-2124

Giovanardi M., Kavaratzis M., Lichrou M. 2019. Critical Perspectives on Place Marketing. [W:] M. Tadajewski, M. Higgins, J. Denegri-Knott, R. Varman (red.), The Routledge Companion to Critical Marketing. Routledge, London, s. 115-134. https://doi.org/10.4324/9781315630526-7 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315630526-7

Giza A. 2017. Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. https://doi.org/10.31338/uw.9788323525417 DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323525417

Glińska E., Florek M., Kowalewska A. 2009. Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Wolters Kluwer, Warszawa.

Glińska E. 2016. Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele. Wolters Kluwer, Warszawa.

Hanna S., Rowley J. 2007. An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and Public Diplomacy, 4: 61-75. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000084 DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000084

Healey M. 2010. Deconstructing Logo Design. 300+ International Logos Analyzed & Explained. RotoVision, Mies.

Helmy M. 2008. Urban Branding Strategies and the Emerging Arab Cityscape: The Image of the Gulf City. Stadtebau-Institut Universitat Stuttgart, Stuttgart.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Gryszkiewicz B. 2007. Komunikacja marketingowa w turystyce. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Järlehead J. 2020. Alphabet city: orthographic differentiation and branding in late capitalist cities (10.13140/RG.2.2.36296.26886; dostęp: 20.06.2020).

Kalandides A. 2012. Place Branding and Place Identity. An Integrated Approach. Tafter Journal, 43: 1-5. https://doi.org/10.1108/jpmd.2012.35505aaa.001 DOI: https://doi.org/10.1108/17538331211209068

Kapferer J.-N. 2012. The New Strategic Brand Management. Vth ed. Kogan Page Limited, London.

Kavaratzis M. 2004. From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. Place Branding, 1: 58-73. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005 DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005

Kavaratzis M. 2009. Cities and their brands: Lessons from corporate branding. Place Branding and Public Diplomacy, 5, 1: 26-37. https://doi.org/10.1057/pb.2008.3 DOI: https://doi.org/10.1057/pb.2008.3

Kavaratzis M. 2011. From City Marketing to City Branding (http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/rw/2008/m.kavaratzis/).

Kochan M. 2005. Slogany w reklamie i polityce. Trio, Warszawa.

Lewicka M. 2012. Psychologia miejsca. Scholar, Warszawa.

Lucarelli A., Berg P.O. 2011. City branding: a state of-the-art review of the research domain. Journal of Place Management and Development, 4(1): 9-27. https://doi.org/10.1108/17538331111117133 DOI: https://doi.org/10.1108/17538331111117133

Moilanen T., Rainisto S. 2009. How to Brand Nations, Cities and Destinations. Palgrave MacMillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230584594 DOI: https://doi.org/10.1057/9780230584594

Mollerup P. 2013. Marks of Excellence. Phaidon Press, London.

Ossowski S. 1984. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. [W:] S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie. Warszawa.

Paasi A. 1991. Deconstructing Regions: Notes on the Scales of Spatial Life. Environment and Planning, A, 23: 239-256. https://doi.org/10.1068/a230239 DOI: https://doi.org/10.1068/a230239

Paasi A. 2003. Region and place: regional identity in question. Progress in Human Geography, 27/4: 475-485. https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr DOI: https://doi.org/10.1191/0309132503ph439pr

Pogorzelski J. 2012. Praktyczny marketing miast i regionów. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Rudolf W. 2016. Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-289-8 DOI: https://doi.org/10.18778/8088-289-8

Rudolf W., Wrześniewska-Szymańska A. 2018. Herby i logotypy małych miast - bliżej tradycji czy współczesności. Space - Society - Economy, (24): 59-74. https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.04 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.04

Sagan I. 2007. Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie. [W:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 91-108.

Sekera J.A. 2016. The Public Economy in Crisis. A Call for a New Public Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40487-5 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-40487-5

Siuciak M. 2010. Język śląski - problem terminologiczny czy społeczny? Białostockie Archiwum Językowe, (10): 267-277. https://doi.org/10.15290/baj.2010.10.19 DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2010.10.19

da Silva C.M. 2018. Geodiversity and Sense of Place: Local Geological Elements in Portuguese Municipal Heraldry. Geoheritage, 11: 949-960. https://doi.org/10.1007/s12371-018-00344-z DOI: https://doi.org/10.1007/s12371-018-00344-z

Skinner H. 2011. In search of the genius loci: The essence of a place brand. The Marketing Review, 11, 3: 281-292. https://doi.org/10.1362/146934711X589471 DOI: https://doi.org/10.1362/146934711X589471

Skinner H. 2021. Place Branding - The Challenges of Getting It Right: Coping with Success and Rebuilding from Crises. Tourism and Hospitality, 2: 173-189. https://doi.org/10.3390/tourhosp2010010 DOI: https://doi.org/10.3390/tourhosp2010010

Stanowicka-Traczyk A. 2008. Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.

Sturken M., Cartwright L. 2018. Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press, Oxford.

Szarucki M. 2010. Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 827: 51-66.

Szromnik A. 2010. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. III. Wolters Kluwer, Warszawa.

Szromnik A. 2012. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd IV. Wolters Kluwer, Warszawa.

Urde M., Greyser S.A., Balmer J.M.T. 2007. Corporate brands with the heritage. Brand Management, 15, 1: 4-19. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550106 DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550106

Vanolo A. 2017. City Branding. The Ghostly Politics of Representation in Globalising Cities. Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9781315660660 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315660660

Vuignier R. 2017. Place branding & place marketing 1976-2016: A multidisciplinary literature review. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14/4: 447-473. https://doi.org/10.1007/s12208-017-0181-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s12208-017-0181-3

Wheeler A. 2010. Kreowanie marki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Znamierowski A. 2017. Heraldyka i weksylologia. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.