Podaż najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim na przykładzie użytkowników serwisu Airbnb
pdf

Słowa kluczowe

najem krótkoterminowy
sharing economy
serwis Airbnb

Jak cytować

Mrozińska, A. (2022). Podaż najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim na przykładzie użytkowników serwisu Airbnb. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 199–215. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.12

Abstrakt

Najem krótkoterminowy stał się alternatywą dla tradycyjnej oferty hotelowej i coraz częściej staje się pierwszym wyborem dla podróżujących po całym świecie. Głównym celem artykułu jest przedstawienie strony podażowej rynku najmu krótkoterminowego w województwie wielkopolskim. Do analizy wykorzystane zostały dane z ser- wisu Airbnb, który umożliwia wynajem lokali na doby od osób prywatnych. Analizie poddano liczebność, cechy charakterystyczne udostępnianej infrastruktury, w tym: wielkość obiektów, udogodnienia w obiektach, a także kwestie finansowe opisujące korzyści ekonomiczne z wynajmu w danej lokalizacji. Zróżnicowanie podaży najmu krótkookresowego w województwie zostało przedstawione w układzie powiatów i dotyczyło okresu od września 2021 do sierpnia 2022 r.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.12
pdf

Bibliografia

Adamiak C. 2022. Najem krótkoterminowy w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Czasopismo Geograficzne, 96(1): 9-32. https://doi.org/10.12657/czageo-93-01 DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-93-01

AirDNA. 2022. AirDNA Data: How it Works (https://www.airdna.co/airdna-data-how-it-works; dostęp: 11.11.2022). https://doi.org/10.2307/j.ctv224tzxk.12 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv224tzxk.12

Czernek K., Wójcik D. 2017. Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego. Handel i Marketing, 1, 3(368): 66-76.

De Cantis S., Parocco A.M., Ferrante M., Vaccina F. 2015. Unobserved tourism. Annals of Tourism Research, 50: 1-18. https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.10.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.10.002

Doling J. 2019. "Not for Housing" Housing: Widening the Scope of Housing Studies. Critical Housing Analysis, 6, 1: 22-31. https://doi.org/10.13060/23362839.2019.6.1.450 DOI: https://doi.org/10.13060/23362839.2019.6.1.450

Dolnicar S. 2018. Peer-to-peer accommodation networks: Publishing the boundaries. Goodfellow Publishers, Oxford. https://doi.org/10.23912/9781911396512-3454 DOI: https://doi.org/10.23912/9781911396512-3454

Freytag T., Bauder M. 2018. Bottom-up touristification and urban transformations in Paris. Tourism Geographies, 20(3): 443-460. https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1454504 DOI: https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1454504

Gołębska E. 2018. Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Górska A., Mazurczak A., Strączkowski Ł. 2021. Lokalny rynek najmu mieszkań. Wydawnictwo UEP, Poznań. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-101-9 DOI: https://doi.org/10.18559/978-83-8211-101-9

Kadi J., Hochstenbach C., Lennartz C. 2020. Multiple property owenership in times of late homeownership: a new conceptual vocabulary. International Journal of Housing Policy, 20, 1: 6-24. https://doi.org/10.1080/19491247.2019.1697514 DOI: https://doi.org/10.1080/19491247.2019.1697514

Kamiński M. 2019. Zarządzanie najmem lokali w praktyce. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.

Kokot S. 2019. Nowe tendencje na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych. Nieruchomości w Przestrzeni, 5, 2: 47-61.

Kowalczyk-Anioł J. 2018. Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, 154: 35-54. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8965 DOI: https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.009.8965

Kowalczyk-Anioł J. 2020. Turystyfikacja zasobów mieszkaniowych historycznych dzielnic śródmiejskich. Przykład Krakowa. Studia Miejskie, 35: 9-25. https://doi.org/10.25167/sm.1014 DOI: https://doi.org/10.25167/sm.1014

Kowalczyk-Anioł J., Pawlusiński R. 2018. Sharing economy w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych na przykładzie AIRBNB. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 3(31): 15-22. https://doi.org/10.18778/2543-9421.03.02 DOI: https://doi.org/10.18778/2543-9421.03.02

Łaszek J. 2013. Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w Polsce. Bezpieczny Bank, 4(53): 9-51.

Pawlicz A. 2019. Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich. Niedoskonałości. Pośrednicy. Regulacje. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Pawlicz A., Kubicki R. 2017. Sharing economy development path in non-urban areas. The case of hospitality product in Polish national parks. Ekonomia i Środowisko, 4, 63: 166-176.

Pawlicz A., Vrtodusic Hrgovic A.-M. 2020. Spatial issues of sharing economy in Polish acccomodation market. Ekonomia i Środowisko, 1(72): 87-106.

Pawlusiński R. 2017. Ekonomia współdzielenia: istota zjawiska oraz wyzwania dla sektora turystyki w miastach. [W:] M. Drewnik, M. Mika (red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 179-191.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 2022. Najem krótkoterminowy pod kontrolą (https://poland.representation.ec.europa.eu/news/najem-krotkoterminowy-pod-kontrola-2022-11-07_pl; dostęp: 12.11.2022).

Rolnik R. 2013. Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights. International Journal of Urban and Regional Research, 37, 3: 1058-1066. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12062 DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2427.12062

Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M. 2016. Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji zjawiska na rynku polskim. Folia Turistica, 41: 165-190. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4007 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4007

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. 2016 (https://bip.umww.pl/292---k_91---k_207---strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim; dostęp: 3.09.2022).

Szreder J., Walentynowicz P. 2020. Nieruchomości wakacyjne jako innowacyjna forma kreowania wartości przez dewelopera. [W:] P. Wróbel (red.), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Strategie, procesy i projekty. UG, Gdańsk, s. 157-171.

Wachsmuth D., Weisler A. 2018. Airbnb and the rent gap: Gentification throught the sharing economy. Environment and Planning, A, 50(6): 1147-1170. https://doi.org/10.1177/0308518X18778038 DOI: https://doi.org/10.1177/0308518X18778038

Walas B. 2019. Turystyczny najem krótkoterminowy w ocenie interesariuszy lokalnych. Biuletyn KPZK PAN, 275: 49-62.

Bazy danych

https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 30.08.2022).

http://hotelcombined.pl (dostęp: 30.08.2022).

http://www.airbnb.pl/ (dostęp: 30.08.2022).

http://www.airdna.co/ (dostęp: 30.08.2022).