Sektor usług w aglomeracji poznańskiej – zmiany w obliczu pandemii COVID-19
PDF

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19
sektor usług
aglomeracja poznańska
placówka usługowa

Jak cytować

Dominiak, J. (2022). Sektor usług w aglomeracji poznańskiej – zmiany w obliczu pandemii COVID-19. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 31–45. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.03

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka zmian  zachodzących  w  placówkach usługowych zlokalizowanych w aglomeracji poznańskiej pod wpływem pandemii COVID-19. Postępowanie badawcze zmierza do odpowiedzi na następujące pytania: (1) jaki wpływ wywarła pandemia na placówki usługowe (w zależności od rodzaju i miejsca lokalizacji placówki); (2) jak zmieniły się zachowania konsumentów usług podczas pandemii oraz czy niektóre z tych zachowań pozostały po zakończeniu okresu pandemii. Dane do analizy pochodzą z badań prowadzonych w czerwcu 2022 r. techniką ankietową wśród 198 placówek usługowych oraz 283 mieszkańców aglomeracji poznańskiej rozumianej jako miasto Poznań oraz powiat poznański.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.03
PDF

Bibliografia

Benanav A. 2021. Service work in the pandemic economy. Service Work in the Pandemic Economy. International Labor and Working-Class History, 99: 66-74. https://doi.org/10.1017/S0147547920000216 DOI: https://doi.org/10.1017/S0147547920000216

Burkle F.M. Jr. 2006. Globalization and disasters: Issues of public health, state capacity and political action. Journal of International Affairs, 59(2): 231-265.

Caroll N., Conboy K. 2020 Normalising the "New normal": Changing tech-driven work practices under pandemic time pressure. International Journal of Information Management: 102186. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102186 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102186

Chang S.E. 2010. Urban disaster recovery: a measurement framework and its application to the 1995 Kobe earthquake. Disasters, 34: 303-327. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01130.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01130.x

Dominiak J. 2022. Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w sektorze usług w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2): 126-136. https://doi.org/10.24917/20801653.362.8 DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.362.8

Gray R.S. 2020. Agriculture, transportation, and the COVID-19 crisis. Cand. J. Agr. Econ., 68: 239-243. https://doi.org/10.1111/cjag.12235 DOI: https://doi.org/10.1111/cjag.12235

Gunay S., Kurtulmus B.E. 2021. COVID-19 social distancing and the US service sector: What do we learn? Research in International Business and Finance, 56. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101361 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101361

GUS 2021. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania.

Javed A. 2020. Imact of COVID-19 on Pakistan's services sector. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5/3: 107-116. https://doi.org/10.22219/jiko.v5i03.12194 DOI: https://doi.org/10.22219/jiko.v5i03.12194

Keesara S., Jonas A., Schulman K. 2020. COVID-19 and health care's digital revolution. N. Engl. J. Med., Apr. 2 [E-pub ahead of print].

https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835 DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835

Lee C.K., Song H.J., Bendle L.J., Kim M.J., Han H.S. 2012. The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: a model of goal-directed behavior. Tourism Management, 33(1): 89-99. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.02.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.02.006

Liu, Chuan, Black W.C., Lawrence F.C. , Garrison M.E.B 2012. PostDisaster Coping and Recovery: The Role of Perceived Changes in the Retail Facilities. Journal of Business Research, 65(5): 641-647. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.03.004

Loayza N., Eduardo O., Rigolini J., Christiaensen L. 2012. Natural disasters and growth: going beyond the averages. World Dev., 40(7): 1317-1336. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.03.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.03.002

McKibbin W., Fernando R. 2020. The Global Macroeconomic Impacts of COVID19: Seven Scenarios. Australian National University, CEPAR, March 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729 DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3547729

Maital S., Barzani E. 2020. The Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research. Samuel Neaman Institute for National Policy Research.

Orzeszak K. 2022. Wpływ polityki lockdownów na funkcjonowanie branży zakwaterowanie i gastronomia w Polsce. Współczesna Gospodarka, 13(1 (37)). https://doi.org/10.26881/wg.2022.1.04 DOI: https://doi.org/10.26881/wg.2022.1.04

Page S.J., Yeoman I., Munro C., Connell J., Walker L. 2006. A case study of best practice - VisitScotland's prepared response to an influenza pandemic. Tourism Management, 27(3): 361-393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.001

Pearson M.M., Hickman T.M., Lawrence K.E. 2011. Retail recovery from natural disasters: New Orleans versus eight other United States disaster sites. Int. Rev. Retail Distrib. Consum. Res., 21(5): 415-444. https://doi.org/10.1080/09593969.2011.619665 DOI: https://doi.org/10.1080/09593969.2011.619665

Shingal A. 2020. Services trade and COVID-19, VoxEU online article, CEPR Policy Portal (https://voxeu.org/article/services-trade-and-COVID-19; accessed: 7.05.2020).

Stojczew K. 2021. Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(1). https://doi.org/10.15611/pn.2021.1.09 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2021.1.09

Vitálišová K., Vaňová A., Borseková K., Helie T. 2021. Impacts of the COVID-19 pandemic on the policy of cultural and creative industries of Slovakia. Scientific Papers of the University of Pardubice, D, 29(1): 1241. https://doi.org/10.46585/sp29011241 DOI: https://doi.org/10.46585/sp29011241

Wilder-Smith A. 2006. The severe acute respiratory syndrome: impact on travel and tourism. Travel Medicine and Infectious Diseases, 4: 53-60. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2005.04.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2005.04.004

Xiang S., Rasool S., Hang Y., Javid K., Javed T., Artene A.E. 2021. The Effect of COVID-19 Pandemic on Service Sector Sustainability and Growth. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633597 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633597