Nowość wydawnicza: Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia
PDF

Jak cytować

Redakcja czasopisma, _RRPR. (2023). Nowość wydawnicza: Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 447. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.26

Abstrakt

Nowość wydawnicza: Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia, Geografia społeczno-ekonomiczna:
doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia,  pod redakcją Anny Kołodziejczak i Lidii Mierzejewskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021

Publikacja poświęcona jest określeniu miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w kształceniu geografów, a także rozważaniom nad przyszłością i kształtem geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii w kontekście wyzwań przed nią stawianych.
Nawiązuje przy tym do najnowszych problemów, także tych, które pojawiły się w efekcie pandemii COVID-19.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.26
PDF

Finansowanie

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM – dotacja projakościowa GEOGRAFIA

Bibliografia

Anna Kołodziejczak, Lidii Mierzejewskia (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia. Dostęp: https://wgseigp.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/289390/Geografia-spoleczno-ekonomiczna.-doswiadczenia,-szanse-i-wyzwania-w-procesie....pdf