Lokalny wymiar pandemii COVID-19. Studium przypadku wielkopolskiej gminy
PDF

Słowa kluczowe

COVID-19
pandemia
samorząd
życie lokalne w czasie pandemii

Jak cytować

Halamska, M., & Ptak, A. (2022). Lokalny wymiar pandemii COVID-19. Studium przypadku wielkopolskiej gminy. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 47–62. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.04

Abstrakt

Artykuł jest częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje” realizowanego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Celem badań jest analiza zachowań i działań władzy i społeczności lokalnej wobec pandemii COVID-19. Prezentowane w niniejszym tekście wyniki to efekt badań w jednej z wielkopolskich gmin, wykorzystujących obserwację bezpośrednią uczestniczącą, analizę dokumentów, ale przede wszystkim badań ilościowych prowadzonych w kwietniu 2021 r. na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców tejże gminy.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.04
PDF

Finansowanie

Interdyscyplinarny projekt badawczy „Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich instytucje” realizowany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Bibliografia

Burawoy M. 1998. The Extended Case Method. Sociological Theory, 16(1): 4-32. https://doi.org/10.1111/0735-2751.00040 DOI: https://doi.org/10.1111/0735-2751.00040

CBOS 2021 (48). Obawy przed zarażeniem się koronawirusem i ocena działań rządu w kwietniu. Komunikat z badań (opracowała: B. Roguska). Warszawa.

Gwizdek J., Wiaderek G. 2021. Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u? Ustawodawstwo okresu pandemii a wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie. Fundacja Batorego, Warszawa.

Halamska M. 2020. Wiejskie okruchy pandemii – społeczności i ich społeczności. Wprowadzenie do numeru tematycznego. Wieś i Rolnictwo, 3: 7-11.

Halamska M., Burdyka K., Kalinowski S., Kubicki P., Michalska S. Ptak A., Sadłoń W., Zwęglińska-Gałecka D. 2021. Wiejskie okruchy pandemii – rok drugi przed czwartą falą. Wieś i Rolnictwo, 3: 11-48. https://doi.org/10.53098/wir032021/01 DOI: https://doi.org/10.53098/wir032021/01

Halamska M., Kurczewski J., Ptak A. 2020. Władza lokalna w stanie niezwyczajnym. Wieś i Rolnictwo, 3: 91-118. https://doi.org/10.53098/wir032020/05 DOI: https://doi.org/10.53098/wir032020/05

Makowski G., Waszak M. 2020. Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u? Ustawodawstwo okresu pandemii a korupcja. Fundacja Batorego, Warszawa.

RPO 2021. Raport na temat pandemii. Doświadczenia i wnioski. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Śleszyński P. 2021. Struktura przestrzenna i dynamika w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce (marzec 2020-czerwiec 2021). Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa. Maszynopis.

Śleszyński P. 2021a. Analiza i wariantowa prognoza procesów demograficznych w gminie Orlin. Warszawa.

Zwęglińska-Gałecka D. 2020. Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii. Wieś i Rolnictwo, 3: 67-90. https://doi.org/10.53098/wir032020/04 DOI: https://doi.org/10.53098/wir032020/04