Nowość wydawnicza: Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives
PDF

Jak cytować

Redakcja czasopisma, _RRPR. (2022). Nowość wydawnicza: Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 443–444. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.24

Abstrakt

Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives Pod redakcją Pawła Churskiego i Tomasza Kaczmarka Springer Cham 2022, ISBN: 978-3-031-06107-3 (hardcover), ISBN: 978-3-031-06110-3 (softcover), ISBN: 978-3-031-06108-0 (eBook), DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06108-0, XVII + 578 stron.

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. „Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives”, której redaktorami są prof. dr hab. Paweł Churski i prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. Książka analizuje i omawia systematyzację polskich przemian społeczno-gospodarczych ostatnich trzech dekad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich przestrzenne konsekwencje.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.61.24
PDF

Bibliografia

Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives Pod redakcją Pawła Churskiego i Tomasza Kaczmarka Springer Cham 2022, ISBN: 978-3-031-06107-3 (hardcover), ISBN: 978-3-031-06110-3 (softcover), ISBN: 978-3-031-06108-0 (eBook), DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06108-0, XVII + 578 stron. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06108-0