Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów
PDF

Jak cytować

Redakcja czasopisma. (2023). Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (66), 171–172. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.11

Abstrakt

Wpływ zmian klimatu na region zachodzi na płaszczyźnie środowiskowej, ekonomicznej, społecznej, politycznej. W przypadku gospodarki regionalnej oddziaływanie to ma charakter dwustronny. Gwałtowny wzrost ekonomiczny i rosnąca liczba ludności pozostają głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, które generują efekt globalnego ocieplenia (…).

https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.11
PDF

Bibliografia

Zmiany klimatu a konkurencyjność regionów, Agnieszka Karman, Jarosław Banaś, Urszula Bronisz, Andrzej Miszczuk, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2022, ISBN: 978-83-66847-41-5.