Nr 66 (2023)

Artykuły

Paweł Churski
5-8
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.01
PDF
Janina Szewczyk, Elżbieta Badach, Sławomir Lisek, Jadwiga Bożek
9-25
Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego województw w okresie pandemii COVID-19 z zastosowaniem metody porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.02
PDF
Dariusz Głuszczuk
27-41
Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.03
PDF
Joanna Bereżnicka, Ludwik Wicki
43-60
Konwergencja efektywności ekonomicznej w gospodarstwach rolnych Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.04
PDF
Maria Klonowska-Matynia
61-86
Delimitacja obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim pod względem kapitału ludzkiego w powiązaniu z ich sytuacją społeczno-gospodarczą
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.05
PDF
Iwona Józefowicz, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
87-97
Aktywność społeczna jako element kształtowania tożsamości terytorialnej na przykładzie obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.06
PDF
Patryk Kaczmarek
99-113
Zróżnicowanie przestrzenne podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.07
PDF
Małgorzata Stępniewska, Daria Pieczka
115-127
Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie)
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.08
PDF
Natalia Dziarmakowska
129-148
Rola komitetów rewitalizacji w procesie rewitalizacji na przykładzie województwa wielkopolskieg
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.09
PDF
Tomasz Sahaj
149-170
Miejsca pamięci masowych egzekucji jako element dziedzictwa kulturowego, rozwoju regionalnego i tanatoturystyki na wybranych przykładach z Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.10
PDF
Redakcja czasopisma
175-176
Lista recenzentów
PDF