Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna

Main Article Content

Marek Nowak

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę krytycznego spojrzenia na dwa zjawiska będące wskaźnikami osiągnięcia przez miasto postindustrialnej fazy rozwoju: studentyfikacji (ang.: studentification) i wzrostu znaczenia przemysłu turystycznego (w artykule opisywanego w nawiązaniu do tzw. efektu Bilbao). Obydwa stanowią przejawy przewartościowania statusu użytkowników zewnętrznych miasta, którzy z roli względnie marginalnej awansują do pozycji znaczącego użytkownika. Wnioski o charakterze analizy literaturowej rzutowane są na konkretne dane dotyczące Poznania, w tym statystyki odnoszące się do liczby studentów, liczebności turystów odwiedzających Wielkopolskę i Poznań oraz wybrane dane z rynku nieruchomości. Wnioski z analizy prowadzą do krytycznych refleksji i nawiązania do dorobku teoretycznego Guido Martinottiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, M. (2016). Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 7-16. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.02
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Buravoy M. 2005. For Public Sociology. American Sociological Review, 70.
 2. Bures R.M., Cain C. 2008. Dimensions of Gentrification in a Tourist City (http://paa2008.princeton.edu/papers/81623; dostęp: luty 2015).
 3. Castells M. 2000. Urban sustainability in the information age. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 4, 1.
 4. Castells M. 2011. Społeczeństwo sieci. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Costa N. 2015. Remembering Guido Martinotti as an Applied Sociologist to the Urban Mobilities and Local Community. Advances in Applied Sociology, 5.
 6. Vicario L., Monje M.M. 2003. Another ‘Guggenheim Effect’? The Generation of a Potentially Gentrifiable Neighbourhood in Bilbao. Urban Studies, 40, 12.
 7. Martinotti G. 1996. The new social morphology of cities „Management of Social Transformations – MOST”. Discussion Paper Series, 16 (http://www.unesco.org/most/martinot.htm; dostęp: kwiecień 2015).
 8. Nowak M. 2011. Dane i interpretacje socjologiczne. [W:] B. Kaźmierczak, S. Palicki, M. Nowak, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 9. Nowak M. 2014. Śródka po 7 latach rewitalizacji. Metodologiczny wtręt i interpretacja socjologii procesu rewitalizacji. [W:] K. Derejski, J. Macyra, S. Lisiecki, R. Macyra (red.), Nowe życie w mieście. Dylematy rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Nowak M. 2014. Revitalisation of Cities in the Absence of Legislative Support: The Case of Poznań. Polish Sociological Review, 1(185).
 11. Palicki S. 2011. Wprowadzenie. Czym jest rewitalizacja, a co nią nie jest? [W:] B. Kaźmierczak, S. Palicki, M. Nowak, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
 12. Pluciński P. 2013. Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy. Praktyka Teoretyczna, 3/9.
 13. Smith D.P., Hubbard P. 2014. The segregation of educated youth and dynamic geographies of studentification. Area, 46,1.
 14. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. 2009. Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań (http://creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_64da128_sektor_kreatywny_w_poznanskiej_gospodarce.pdf; dostęp: czerwiec 2015).