Nr 31 (2015)

Artykuły

Jacek Kotus
5-6
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.01
PDF
Marek Nowak
7-16
Mieszkaniec a użytkownik zewnętrzny – perspektywa krytyczna
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.02
PDF
Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek
17-32
Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.03
PDF
Jacek Kotus
33-46
Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04
PDF
Artur Bajerski
47-56
Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.05
PDF
Ewa Rewers
57-66
Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.06
PDF
Jacek Schmidt
67-74
Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.07
PDF
Hanna Gajda
75-86
Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.08
PDF
Karolina Sydow
87-96
Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09
PDF
Tadeusz Stryjakiewicz, Michał Męczyński
97-109
Klasa kreatywna w dużym mieście
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.10
PDF
Michał Rzeszewski
111-121
Systemy lokalizacji satelitarnej w analizie zachowań przestrzennych użytkowników miasta
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.11
PDF
Wojciech Ewertowski, Tomasz Sowada
123-130
Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk1
https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.12
PDF