Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?

Main Article Content

Ewa Rewers

Abstrakt

Studentyfikacja jest pojęciem nowym i rzadko wykorzystywanym w badaniach prowadzonych w Polsce. Wiąże się, a także proces miejski, który opisuje, z rewitalizacją miast i negatywną jej konsekwencją, czyli gentryfikacją. Przebieg studentyfikacji uzależniony jest od czynników: ekonomicznych, politycznych, demograficznych, społecznych, kulturowych. Przedmiotem artykułu jest tylko ta ostatnia, lecz jej pełne oddzielenie od pozostałych nie jest możliwe. Dotyczy to rozpoznania wkładu studentów w organizację nowych form i miejsc konsumpcji kulturowej skierowanych przede wszystkim, lecz nie tylko, do nich samych. Wynikiem takich działań jest coraz większa widoczność studentów w krajobrazie śródmiejskim oraz kształtowanie się nowej miejskiej kultury opartej nie tyle na wariancie gustu klasowego (P. Bourdieu), ile na bardziej płynnej kategorii, za jaką uważam gust studencki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rewers, E. (2015). Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 57-66. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Allison J. 2006. Over-educated, over-exuberant and over her? The impact of students on cities. Planning Practice and Research, 21: 1.
  2. Bourdieu P., Passeron J.C. 1979. The Inheritors: French Students and their Relation to Culture. University of Chicago Press, London.
  3. Chatterton P., Holland R. 2003. Urban Nightspaces. Youth Cultures, Pleasure Spaces and Corporate Power. Routledge, London–New York.
  4. Grzeszczak J. 2010. Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. PAN IG I PZ, Warszawa.
  5. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2012. The Diverse Geographies of Studentification: Living Alongside People Not Like Us. Urban Studies, 27(8).
  6. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2013. New-built Studentification: A Panacea for Balanced Community? Urban Studies, 50: 2623–2641.
  7. Smith D.P. 2007. Studentification and ‘apperentice’ gentrifirs within Britain’s provincial towns and Cities: extending the meaning of gentrification. Environment and Olaning, 39(1): 142–161.
  8. Smith D.P. 2008. The politics of studentification and '(un)balanced' urban populations: lessons for gentrification and sustainable communities? Urban Studies, 45, 12: 2541–2564.