Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach

Main Article Content

Jacek Kotus

Abstrakt

Zasadniczym celem opracowania jest podjęcie dyskusji nad rolą turysty w strukturach przestrzennych i społecznych współczesnego dużego polskiego miasta. Sformułowano następujące pytania: jakie obszary aktywności oraz dziedziny aktywności w mieście wybierają turyści? jakie obrazy miasta w świadomości turystów pozostają po jego opuszczeniu? jaki jest odbiór turystów przez mieszkańców miast i czy prawdopodobny jest konflikt użytkowania miasta pomiędzy tymi społecznościami? Zaprezentowane wyniki badań prowadzą do konkluzji, że współczesne miasto faktycznie zmienia się pod wpływem turystów. Jednakże obraz tych zmian wcale nie musi wiązać się ze zmianą negatywną. Wejście turysty do miasta może prowokować do rozwoju obszarów i poprawy codziennego życia samych mieszkańców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kotus, J. (2015). Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 33-46. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ashwort G., Page S.J. 2011. Urban tourism research: recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32: 1–15.
 2. Denzin N.K. 1978. The research act: A theoretical introduction to sociological methods. McGraw-Hill, New York.
 3. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 1994. Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks.
 4. http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability2014 (dostęp: 7.03.15)
 5. http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/Statistics/Pages/DailyPopulation.aspx (dostęp: 7.03.15)
 6. http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/default.aspx (dostęp: 7.03.15).
 7. Jacobs J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York.
 8. Judd D.R. 1999. Constructing the Tourist Bubble. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 35–53.
 9. Judd D.R. 2003. Visitors and Spatial Ecology of the City. [W:] L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd (red.), Cities and Visitors. Blackwell, Oxford–Malden, s. 23–39.
 10. Judd D.R., Fainstein S.S. 1999. Cities as Places to Play. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 261–272.
 11. Kowalczyk A. 2001. Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Madurowicz M. 2008. Kto jest turystą w wielkim mieście? Poszukiwania badawcze. [W:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Uniwersytet Warszawski, s. 59–84.
 13. Martinotti G.1996. Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in Contemporary Metropolis. European Review, 4, 1: 1–21.
 14. Novy J. 2011. Marketing Marginalized Neighborhoods. Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City. Columbia University, New York.
 15. Włodarczyk B. 2006. Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju. Turyzm, 16, 2: 41–64.